Senat Univerziteta u Sarajevu odobrio mr. Fatmiru Alispahiću odbranu doktorata

Image

Nezvanično saznajemo da je Senat Univerziteta u Sarajevu, na
današnjoj sjednici (06.06.2012.), razmatrao i prihvatio Prigovor mr. Fatmira
Alispahića na Odluku Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Sarajevu
(03-09/70 od 9.5.2012.), čime je ta Odluka poništena, a prihvaćen je pozitivan
izvještaj Komisije o ocjeni uslova kandidata i podobnosti teme doktorske
disertacije pod nazivom „Iseljeničko iskustvo u novijoj bošnjačkoj
književnosti“.

U Prigovoru mr. Alispahića stoji da se – na sjednici NNV uopće nije
raspravljalo „o ocjeni uslova kandidata i podobnosti teme“, već isključivo o „političkim
i drugim uvjerenjima kandidata“, čime je diskriminirano akademsko i graðansko
pravo na obrazovanje i usavršavanje, a što je zabranjeno po Pravilima UNSA,
svjetskim akademskim standardima i mnogobrojnim konvencijama o ljudskim
pravima. Na ovaj način Senat Univerziteta u Sarajevu je odbacio pokušaj
Dubravka Lovrenovića, Ive Komšića i Envera Kazaza da se u suverenitet
univerzitetske i naučne djelatnosti uvede ideološka podobnost kao mjerilo
vrijednosti.

Koordinacioni odbor 16 organizacija koje su organizirale peticiju „Jednakost za
Fatmira“, koju je putem interneta potpisalo oko 1.500 graðana, dok je peticija
bila zabranjena za javno potpisivanje od strane dekana Filozofskog fakulteta
Ive Komšića i od strane SDP-ovske vlasti u Općini Centar – upućuje javnu
čestitku članovima Senata, koji nisu podlegli političkim pritiscima i koji su
na ovaj način odbranili dignitet Univerziteta u Sarajevu.

Autor: B.net