Internacionalni univerzite u Novom Pazaru meðu deset hiljada najboljih univerziteta u svijetu

Image

Meðu hiljadu najboljih univerziteta u svijetu u istraživanju koje je, za ovu godinu, uradio javni istraživački centar “Webometrics” iz Španije, sa eks-Jugoslovenskog prostora našli su se Univerzitet u Ljubljani (80), Univerzitet u Zagrebu (446), Univerzitet u Mariboru (616) i Univerzitet u Beogradu (716). Najbolje rangirani iznad hiljaditog mjesta su Univerzitet u Novom Sadu (1040), Univerzitet “Æirilo i Metodije” u Skoplju (1163), Univerzitet u Sarajave (1245), Univerzitet u Nišu (1253), Univerzitet u Kragujevcu (1557)… 

Internacionalni univrezitet u Novom Pazaru se prema ovom istraživanju našao na 9.701 mjestu, i to ispred Univerziteta Crne Gore (9947), Američkog univerziteta na Kosovu (11129), Akademije Braća Karić (14373), Evropskog univerziteta Beograd (15640), Državnog univerzieta u Novom Pazaru (15888), i mnogih drugih poznatih univerziteta u regionu.

Treba napomenuti da centar “Webometrics”  djeluje pri Vijeću za naučna istraživanja (CSIC), jednoj od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Evropi.

Izvor: SandzakPress.net