BDZ: Ljajić i Ugljanin u Vladi znače neprominjenjenu politiku prema Sandžaku

Image

Bošnjačka demokratska zajednica ocjenjuje da sastav nove Vlade ne
ohrabruje da će doći do značajnih promjena u voðenju države i odnosa
vlasti prema graðanima. Činjenica da su i u novoj Vladi ministarske
pozicije povjerene Rasimu Ljajiću i Sulejmanu Ugljaninu samo pokazuje da
je politika vlasti prema bošnjačkom narodu u Srbiji nepromjenjiva bez
obzira na promjenu najnovijih političkih nosioca vlasti. 

Očito je da su ministarske pozicije dvojice političara iz Sandžaka jedini način njihovog održavanja u političkom životu i dokazan metod držanja bošnjačkog naroda u položaju podreðenosti. Očigledno je da po pitanju odnosa prema Bošnjacima i Sandžaku ne postoje ideološke niti partijske granice. Ovim i vlast u Beogradu i dva sandžačka političara pokazuju da za njih javna riječ obećanja i moralni principi nemaju nikakvu vrijednost.

Vjerujemo da će ovakav odnos prama Sandžaku i graðanima ove regije ubrzati podizanje svijesti Bošnjaka koji će se nastaviti okupljati oko BDZ, jedinog političkog stožera kome su nacionalni interesi, prava graðana i ekonosmki oporavak važniji od ministarskih pozicija i privilegija vlasti.

Izvor: BDZ.rs