Nepostojanje programskih opredjeljenja političkih lidera u BiH za koje su graðani glasali

Image

Sejfudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda, u
ime ove organizacije, a povodom aktuelne političke krize u Bosni i
Hercegovini, dao je slijedeću izjavu za javnost: 

Nepostojanje jasnih programskih opredjeljenja lidera političkih stranaka, za koje su pripadnici bošnjačkog naroda glasali na posljednjim parlamentarnim izborima, te njihova potpuna predanost ličnim i uskostranačkim interesima, nakon nepune dvije godine doprinijeli su situaciji u kojoj je izražena diskriminacija nacionalnih i vjerskih prava Bošnjaka na najvećem dijelu teritorije BiH, te u institucijama entitetskih i vlasti na nivou države. Posebno je u tom pogledu dramatičan polžaj Bošnjaka u u entitetu Republika Srpska, gdje se permanentno krše nacionalna prava u obrazovnom sistemu te vrši diskriminacija pri zapošljavanju u entitetskim i općinskim organima i preduzećima u vlasništvu države.

Dok se aktuelni politički predstavnici bošnjačkog naroda iscrpljuju u meðusobnom naduravanju pozicija formalno najmnogobrojnijeg naroda u BiH, ukupno je u državi BiH danas najteže stanje u postdejtonskom periodu. Imajući u vidu navedeno, Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda poziva bošnjačke političke predstavnike da svoju aktivnost umjesto na postizanje vlastitih interesa usmjere na poboljšanje ekonomskog, nacionalnog, kulturnog i vjerskog položaja svog naroda.


Press služba Bošnjačkog pokreta