Kitabhana Sehara na Trgu solidarnosti u Baru

Image

Nevladina organizacija „Broj 19“ je u
subotu, 28. jula ove godine / 9. Ramazana 1433. godine po Hidžri, postavila
štand – mini knjižaru / kitabhanu „Sehara“. Rješenjem barskog sekretarijata za ureðenje prostora, a na zahtjev ove
NVO, odobreno je postavljanje misionarskog štanda svake subote a do kraja
tekuće godine. NVO „Broj 19“ je time samo nastavila započete aktivnosti na
polju širenja islamske religije, kulture, umjetnosti , istoriografije…, što
je naročito zapaženo učešćem na Meðunarodnom sajmu knjiga u Podgorici, maja
mjeseca ove godine. 

"O ljudi, Mi
vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena
vas dijelimo
da biste se upoznali." (Kur’an, 49:13)

Upravo u skladu
sa navedenim Kur’anskim ajetom, prezentacija islamskog svjetonazora u centru
jednog od najljepših mediteranskih gradova ima za cilj da se ljudi različitih
vjerskih i inih percepcija srijeću i razmjenjuju mišljenja i stavove. Iako Bar
slovi za primjer multietničnosti i multikulturalnosti, na prvi pogled Novi Bar
je primjer jednog municipijuma sa hrišćanskim stanovništvom. O tome stičemo
dojam susretom sa dva velelepna hrama: katoličkim i pravoslavnim, kao i sa
spomenikom Sv. Jovana Vladimira, Popa Dukljanina…  Da u istom gradu živi više od trećine
stanovnika islamske vjeroispovijesti možemo vidjeti samo uvidom u evidencije
Monstata.

Uvidom u muzejsku
postavku Starog grada kao i Zavičajnog muzeja, ne može se zaključiti da je
osmanlijski period na ovim prostorima trajao preko 300 godina: duplo više od
dinastije koja je najduže vladala. Protekli vijek karakteriše drastično
uništavanje i klasično falsifikovanje istorijskih činjenica, kroz nestanak
kulturno- istorijskog nasljeða graðana islamske vjeroispovijesti koji su
preuzeli amanet svojih predaka. Preostao je uglavnom samo jedan broj vjerskih
objekata, uz drastičnu otimačinu i uzurpaciju vakufske imovine, što se čini i
dan- danas!

Misionarski
štandovi su karakteristični za sve svjetske metropole i služe kao  sredstvo za što prisniju komunikaciju različitosti.
Ovakav štand u Baru je pokazatelj da lokalna samouprava ipak nije bez sluha za
neka nova dešavanja i da je spremna preći sa riječi na djela.

Iako smo tog
prvog dana bili izloženi i ne baš dobronamjernim pogledima, ipak je generalni
utisak da su graðani Bara, kao i turisti, veoma pozitivno ocijenili ovaj potez,
sa nedvojbenom željom da ovakav projekat preraste u  tradicionalan.

Nije slučajno da
ovaj lijepi dogaðaj započne upravo u Ramazanu, najsvetijem mjesecu kod
muslimana…

h. Mirsad- Mirza
Kurgaš