Festival islama: NOVA VAROŠ

U dvorištu Vakufske zgrade u Novoj Varoši, 31. 7. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".