Festival islama: RIBARIÆE

Na sportskim terenima kod Osnovne škole "Meša Selimović" u Ribariću, 1. 8. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".