Festival islama: DELIMEÐE

U haremu Islamskog centra u Delimeðu, 5. 8. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".