Festival islama: SJENICA

Na Gradskom parku u Sjenici, 31. 7. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".