Festival islama: BIJELO POLJE

U hotelu "Bijela rada" u Bijelom Polju, 2. 8. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".