Narod bez domovine nema budućnost

Image

„Pred Vama i pred Bogom svjedočim, ako nestane država BiH,
ako nestane Sandžak – nestali smo i mi, jer narod bez svoje domovine nema
nikakvu budućnost. Drugi narodi su dokazali da im je identitet toliko snažan da
kada i izgube vjerski identitet ne gube svoj nacionalni identitet. Kod nas
Bošnjaka, historija je potvrdila, naš duhovni, islamski identitet je temelj
našeg općeg i nacionalnog identiteta. Zbog toga, kada se okrenemo od islama
prestajemo biti i Bošnjaci i prestajemo imati i svoju nacionalnu kulturu. Naš
nacionalni i naš vjerski identitet toliko su prepleteni i oni predstavljaju
jedno biće“ – istakao je glavni muftija Muamer ef. Zukorlić na „Festivalu
islama“ u Plavu.

U svom obraćanju Glavni muftija je zahvalio Allahu dž.š. što
mu je omogućio da iftari sa braćom i sestrama Plava i Gusinja:

„Osjećaj bereketa i blagoslova na ovakvom skupu je poseban.
Kad ovdje doðem lijepo se osjećam zbog dvije stvari. Obje proizilaze iz
prošlosti. Prva je lična: moji djedovi i moji pradjedovi su iz Gusinja i
Gusinje je moje. Osjećam to kada se približim zemlji gdje su mi nikli korijeni.
Onaj ko zna da sluša zemlju, da čuje njene poruke, on zna šta znači zemlja,
vatan i domovina. Razumijem taj jezik i osjećam se jednako muslimanom,
Bošnjakom, Sandžaklijom i Gusinjaninom.

Drugi razlog jeste lekcija Plavske Republike. Za mene lično
je Plavska Republika najveća slobodarska lekcija u historiji Bošnjaka. Te 34
godine trajanja su do dana današnjeg potvrda da kada jedan narod odluči da
brani svoju slobodu i svoje dostojanstvo, taj narod ne može niko pobijediti.“

Muftija se osvrnuo i na nasilno pokrštavanje muslimana ovog
kraja 1912. godine:

„Ono što mene posebno dojmi jeste činjenica da ne postoje
pokazatelji da od tih 12.000 nasilno i prisilno pokrštenih nije niko ostao
pokršten. To je bitan podatak, ali i poruka koliko snage ima u ovom narodu“ –
rekao je Muftija.

Muftija je govorio o uzrocima i razlozima netrpeljivosti
pripadnika odreðenih naroda prema Bošnjacima, te o značaju BiH kao matične
države Bošnjaka:

„Svrha dušmanskih napada i neprijateljstava na nas očito
jeste da unište titulara najbogatije kulture i tradicije na Balkanu, a titular
te kulture su Bošnjaci i nije slučajan atak na Bosnu i Hercegovinu. Znaju oni
da se uništenjem te države uništava matica jednog cijelog naroda. Narod koji
nema svoju matičnu i nacionalnu državu nestaje. Narod koji nema svoju zemlju
prerasta u beduinski narod. Primjer takvog naroda su Romi u Evropi. Samo na
korak od Roma su Bošnjaci, ukoliko ne budemo svjesni šta nam se dešava i šta
nam čine. Postoji jedan jedini način da se zaštitimo, a to je ono čemu nas
poziva Uzvišeni Allah dž.š. kada kaže: ‘Allahovog se užeta držite i nemojte
se razjedinjavati…’
Nije problem, neka imamo više političkih partija,
neka imamo i više nevladinih organizacija, neka svako ko misli da može nešto
organizirati i napraviti to učini. Ali ono što je osnovno – vjera, nacija i
nacionalno, ovo tlo pod nogama što se Sandžak zove – nemojmo se oko toga
dijeliti. To su zajedničke vrijednosti koje su nam farz. To je uže kojem nas Allah
d.š. poziva i hajmo se oko toga okupiti. Svaka partija, svaka organizacija koja
za cilj ili posljedicu ima štetu za naš islamski, bošnjački i sandžački
identitet nije naša partija, nije naša organizacija i oni koji to rade ne pripadaju
nama. Evo, pred Vama i pred Bogom svjedočim, ako nestane država Bosna i
Hercegovina, ako nestane Sandžak – nestali smo i mi, jer narod bez svoje
domovine nema nikakvu budućnost. Drugi narodi su dokazali da im je identitet
toliko snažan da i kada izgube vjerski identitet ne gube svoj nacionalni
identitet. Kod nas Bošnjaka, historija je potvrdila, naš duhovni, islamski
identitet temelj je našeg općeg i nacionalnog identiteta. Zbog toga, kada se
okrenemo od islama prestajemo biti i Bošnjaci i prestajemo imati svoju
nacionalnu kulturu. Naš nacionalni i naš vjerski identitet toliko su prepleteni
i oni predstavljaju jedno biće“ – rekao je Glavni muftija. 

Obzirom da su iftaru prisustvovali i Albanci Plava i
Gusinja, Muftija se osvrnuo i na bošnjačko-albanske odnose:

„Bošnjaci i Albanci u Evropi su dva brata blizanca muslimana
od kojih ovisi islam ne samo na Balkanu nego i u Evropi.“

Deseta večer „Festivala Islama“ održana je u ponedjeljak 06.08.2012.
godine u Plavu. 250 Plavljana i Gusinjana okupilo se da zajedno sa
organizatorima i gostima iz cijelog Sandžaka u prijatnom ambijentu restorana
„Rosi“ u Gusinju provedu ugodne prediftarske i iftarske trenutke.
Kulturno-vjerski program je izveo hor „Merdžan“ iz Novog Pazara, a prisutnima
se obratio i predsjednik Skupštine BKZ-a u Crnoj Gori iz Plava Dževad Musić,
koji je naglasio da je ovim iftarom BKZ ostvario svoju misiju u Plavu:

„Islam, naša vjera i naša BKZ je ovdje na jednom mjestu
okupila sve ljude i iz sjevernog i južnog Sandžaka.“

Informativna služba Mešihata