BNV osuðuje zloupotrebu lika i djela Aćif efendije od strane SDA

Image

Bošnjačko nacionalno vijeće najoštrije osuðuje zloupotrebu
lika i djela rahmetli Aćifa ef. Hadžiahmetovića od strane političke
organizacije Stranke Demokratske Akcije, a sa ciljem sticanja jeftinih
dnevno-političkih poena.

BNV od političkih aktera u Sandžaku i Srbiji očekuje da
počnu da se bave životnim pitanjima graðana kao što su siromaštvo,
nezaposlenost, pad životnog standarda a da pitanja koja se tiču kulture,
tradicije i nauke prepuste institucijama koje su za to kompetentnije.

BNV će u narednom periodu u saradnji sa drugim bošnjačkim
nacionalnim institucijama u potpunosti rasvijetliti historijsku ulogu i značaj
rahmetli Aćifa ef., kao i drugih viðenijih Bošnjaka čija je historijska uloga
ili tendenciozno prekrajana i satanizirana ili u potpunosti nepoznata.

BNV poziva bošnjačke ministre u Vladi Republike Srbije da
osude davanje parastosa dokazanom zločincu i fašisti Dragoljubu Draži
Mihajloviću u Gradskoj crkvi u Novom pazaru, što smatramo provokacijom i
pokušajem rušenja dobrih meðuljudskih i meðunacionalnih odnosa koji vladaju u
Novom Pazaru i Sandžaku.

BNV osuðuje i najavljeno snimanje serije Ravna Gora, koja za
cilj ima kulturnu rehabilitaciju četničkog pokreta, uprkos činjenici da su
pripadnici ovog pokreta izvršili brojne zločine nad pripadnicima bošnjačkog
naroda.

Podsjećamo da su u parlamentu Republike Srbije za
izjednačavanje prava partizana i četnika glasali poslanici i SDA I SDP.

Izvor: BNV.rs