Revija Sandžak od sutra u prodaji

Image

Novi
broj Revije Sandžak koje će se od sutra naći na trafikama i kiscima u Sandžaku,
kao i štandu u centru Novog Pazara, donosi brojne tekstove koji tretiraju
period izmeðu dva broja, kao i brojne tekstove u rubrikama Tabirenja, Nacija,
Kultura i dr.

 • Intervju: Glavni muftija Muamer-ef.
  Zukorlić
 • Festival islama 2012.
 • Zloupotreba Aćif efendije
 • Æerim Bajrami: Srbija kupuje Bošnjake
 • Džemil Bektović: OMER MUJADŽIÆ – utemeljitelj
  bošnjačke moderne
 • Analiza IFIMES-a o ratu u Siriji
 • Formiranje vlade – hronologija

Revija
Sandžak pokreće ediciju „Nacionalna biblioteka“ u okviru koje će uz svaki
naredni broj izdavati po jedno djelo iz nacionalne i vjerske oblasti.

Uz
ovaj broj čitaoci Revije Sandžak za samo 200 dinara knjiga mogu dobiti knjigu Mehmeda
Handžića „Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih
muslimana“.