Uspješno okončana manifestacija Festival islama

Image

Organizatori „Festivala Islama“ BKZ, IKC „Altun Alem“ i CHR „Hajrat u
petak 17.8. 2012. godine su objavili da je uspiješno okončan
ovogodišnji „Festival Islama“.

Na konferenciji za medije su
govorili članovi Organizacionog odbora Jahhja Fehratović, Hazbija Kalač,
Hajrudin Balić i Edfib Šaljić koji su napomenuli da je „Festival
Islama“ sa zajedničkim iftarom održan u 13 sandžačkih mjesta, kao i u
Podgorici, Srebrenici i Sarajevu.

 

„Na
ovogodišnjem „Festivalu islama“ iftarilo je izmeðu 14 500 i 15 000
postača i ova manifestacija je mnogo ploda donijela svim muslimanima i
Bošnjacima.“ – rekao je izmeðu ostalog Jahja Ferhatović uz zahvalu svim
sponzorima, omladini i svakom pojedincu koji su dali svoj doprinos da
ova manifestacije doživi uspjeh.

Hazbija Kalač je rekao da je „Festival islama“ doživeo punu afirmaciju u Crnoj Gori i da se izlio i van granica Sandžaka.

„Ferstival
je postao značajna Islamska i Bošnjačka institucija koja u potpunosti
afirmiše sve one naše vrijednosti koje su sadržane u našem kulturološkom
fokusu i svim onim vrijednostima koje imaju uporište u islamskoj vjeri,
kulturi i tradiciji. Pokazalo se da je ovaj Festival primljen kao jedan
univerzalni bošnjački Festival.“ – rekao je Kalač.

Direktor IKC
„Altun Alem“ Hajrudin Balić je izrazio zadovoljstvo i konstatovao da je
ovaj projekat uspješno organizovan i okončan, i ako je to projekat koji
traje tek dvije godine.

„Činjenica da je „Festival Islama“
gostovao u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini govori o značaju ove
manifestacije. Bošnjaci su jedan period živjeli u grču i strahu da
pokažu svoje kulturološke i vjerske vrijednosti a „Festival Islama“ je
razbio sve te grčeve i strahove i zauzima svoje mjesto u kulturološkoj
dimenziji kod Bošnjaka, ali razbija i mnoge predrasude kod ne
muslimana.“ – rekao je Balić. On je najavio da će „Festival Islama“ u
buduće nastojati da pokrije potrebe Bošnjaka koji žive na Kosovu, Gori,
Makedoniji, za organizacijom ovakvih manifestacija.

Pomoćnik
direktora CHR „Hajrat“ Edib Šaljić je istakao da je „Festival Islama“
organizovan profesionalno i da je postao jedna od najvećih
manifestacija, a da je CHR „Hajrat“ za potrebe Festivala dao svo svoje
zapošljeno ljudstvo i svih sedam Vakufskih kuhinja u Sandžačkim
gradovima. On se zahvalio svim prijateljima ove organizacije i ljudima
koji su davali svoj doprinos u obogaćivanju iftarske sofre.

Izvor: BKZ.rs