BNV: Bosanski jezik za sve Bošnjake

Image

Na redovnoj sjednici održanoj 25. 8. 2012. godine, u Novom
Pazaru, prošireni sastav Presjedništva BNV usvojio je sljedećе zaključke:

 • Da se uputi dopis predsjedniku države Tomislavu Nikoliću,
  Vladi Republike Srbije, Ministarstvu prosvjete, meðunarodnim institucijama kao
  i svim drugim nadležnim institucijama sa zahtjevom da se bosanski jezik uvede u
  sistem obrazovanja kao obavezan predmet kao i da cjelokupno obrazovanje za pripadnike bošnjačkog naroda bude na
  bosnskom jeziku, te da Ministarstvo dostavi nomenklaturu zvanja ko može držati
  nastavu bosanskog jezika.

 • Zadužuje se pravna služba Bošnjačkog nacionalnog vijeća da,
  u saradnji sa Odborom za obrazovanje, izradi nacrt akata za osnivanje  Agencije za akreditaciju obrazovnih
  institucija.
 • Zadužuje se pravna služba Bošnjačkog nacionalnog vijeća da,
  u saradnji sa Odborom za kulturu, pripremi akte za formiranje zavoda za zaštitu
  kulturne baštine Bošnjaka.

Izvor: BNV.rs