Lažni pasoš

Image

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji obavještava javnost da
je objavljivanje vijesti o navodnom pasošu „Republike Sandžak“ te dovoðenje
istog u vezu sa Islamskom zajednicom i muftijom Muamerom ef. Zukorlićem još
jedna udbaška podvala beogradskog režima čime se želi skrenuti pažnja sa
diskriminacije muslimana na polju islamske vjeronauke.

U vijesti koju su objavili pojedini srbijanski mediji stoji
da se fotografija navodnog pasoša „Republike Sandžak“ pojavila na sajtu
„Mešihata Islamske zajednice Sandžaka“. Islamska zajednica u Srbiji ne
raspolaže takvim sajtom niti postoji organ „Mešihat Sandžaka“. Po Ustavu
Islamske zajednice postoje Mešihat Islamske zajednice u Srbiji i Muftijstvo
sandžačko. Pojam „Mešihat Islamske zajednice Sandžaka“ već duže vrijeme zloupotrebljava
paravjerska organizacija Adema Zilkića.

Da se radi o jeftinom udbaškom triku potvrðuje i činjenica
da je na naslovnici navodnog pasoša na arapskom jeziku „Republika Sandžak“
ispisana obrnutim redom sa lijeve strane, što iole poznavalac arapskog jezika i
pisma nikada ne bi učinio.

Osim toga, na naslovnici navodnog pasoša ispisano je „Allah“
u okviru „Bismille“, što predstavlja skrnavljenje uzvišenog Božjeg imena.

Nema sumnje da je namjera širenja neistine ove vrste
opstrukcija cjelokupne borbe Islamske zajednice i muslimana za svoja vjerska i
nacionalna prava.

Informativna služba Mešihata