Nasilnici pod plaštom “vjeroučitelja”

Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar najoštrije osuðuje
fizičko nasilje prema učenicima trećeg razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić“,
Šejmi Gicić i Rejhanu Bećiroviću, od strane režimskog vjeroučitelja Adnana
Pepića koji je silom natjerao dotične učenike da prisustvuju času vjeronauke
suprotno zvaničnoj fetvi Islamske zajednice.

Tom prilikom dotični je i verbalno vrijeðao pomenute učenike
govoreći da su im njihovi roditelji neprijatelji.

Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar podržava odluku
roditelja da podnesu krivične prijave protiv dotičnog nasilnika. 

Medžlis poziva nadležne državne organe da u svim školama
poduzmu zakonske mjere u cilju zaštite prava djece.

Informativna služba Medžlisa