Odobren projekat osnivanja Edukativnog kampusa  Pešter

Image

Dana 29.10.2012. je u Novom Pazaru na prijedlog Sandžačke biznis asocijacije(SABA)  održana zajednička sjednica predstavnika Islamske zajednice u Srbiji na
čelu sa glavnim muftijom Muamerom ef. Zukorlićem, Bošnjačkog
nacionalnog vijeća, Internacionalnog univerziteta, Bošnjačke kulturne
zajednice i Fakulteta za Islamske studije.

Tema sjednice je bila osnivanje edukativnog centra za omladinu u
sklopu Islamskog centra u Delimeðu pod nazivom“ Edukativni kampus –
Pešter “.

Predstavnici SABA-e su prisutnima detaljno izložili prijedlog
projekta nakon čega su predstavnici ostalih institucija dali svoje
sugestije i jednoglasno podržali samu ideju i izrazili spremnost da
učestvuju u realizaciji ovog projekta koji se u narednih 60 dana planira
realizirati u cjelosti.

Ovom prilikom za realizaciju ovog projekta čija predračunska
vrijednost iznosi 60.000 eura  imenovano je  petočlano,  koordinaciono
tijelo predvoðeno predsjednikom SABA-e  gosp. Hakom Duljevićem.

„Raduje me da su predstavnici svih važnih institucija u Sandžaku
izrazili spremnost da uzmu učešće i podrže ovaj projekat . Prvom fazom
planirano je izvršiti adaptaciju i opremanje prostora,  a nakon toga
izrada samog edukativnog programa u čijoj izradi će učestvovati  predstavnici Internacionalnog univerziteta,Islamske zajednice u Srbiji,  Fakulteta za Islamske studije i Bošnjačke kulturne zajednice u čemu
svakako očekujem i podršku omladinskih organizacija“. – izjavio je
Duljević.

“Edukativni kampus – Pešter “ će u budućnosti biti na raspolaganju
bošnjačkoj omladini sa 60 ležajeva, moderno opremljenim kupaonicama,
kabinetom za informatiku, dvije opremljene učionice, velikom salom za
održavanje raznih vrsta seminara i sportskim terenom.

Izvor: SABA.rs