Svjetski bošnjački kongres  Ozbiljna prilika za integraciju i koordinaciju nacionalnih resursa

Image

Formiranje Svjetskog bošnjačkog kongresa predstavlja ozbiljnu prilika, a
time se uspostavlja i podesno mjesto, za predan dugoročni rad u cilju
integracije i kreiranja efikasne koordinacije svekolikih nacionalnih
bošnjačkih resursa rasijanih širom svijeta i izdijeljenih različitim
barijerama, pri čemu će unutar Kongresa svi oni ponaosob ostati
autonomni u svom primarnom poslanju, unatoč zajedništvu i okupljenosti u
jedinstvu cilja.

Jer Svjetski bošnjački kongres nije nastao da
ograničava bilo čiju slobodu, niti implicira odricanje ili prenošenje
bilo kojeg dijela vlastitog suvereniteta, nego naprotiv kroz udruživanje
na temelju zajedničkih interesa, ciljeva i projekata Svjetski bošnjački
kongres bit će u poziciji da pomogne jačanje i širenje opsega
pojedinačnih sloboda, suvereniteta i integriteta.
Zajedništvo za opće dobro je blagodat, a udruživanja i partnerstva ne
boje se samosvjesni ljudi i organizacije, oni koji su uvjereni u svoju
sposobnost, kreativnost i vrijednost, jer u tome vide zajedničku priliku
za promociju svojih ciljeva i ostvarenje ideala. Općenito, oni koji su
zakržljali, izgubili moć produkcije i inovacije imaju strah od
sučeljavanja s novim i nepoznatim, strah od gubitka privilegija i
komoditeta.

Udruživanje je temeljno ljudsko pravo

Ideja ili, bolje reći, san o uvezivanju svih Bošnjaka oko temeljnih
nacionalnih pitanja i interesa nije od jučer, nego je već duži vremenski
period isticana u različitim forumima, o njoj je pričano i diskutirano,
taj san je sanjan u mnogim bošnjačkim glavama te tako vremenom dobijao
različite obrise i konture, razlagan je i upotpunjavan. Dakako, sfera
ideja nije niti može biti ekskluzivno pravo bilo koga, pogotovo ono što
se tiče općeg i nacionalnog interesa, a demokratsko društvo će osigurati
slobodu da se to pravo nikom ne uskraćuje ili uzurpira. Ideja o
udruživanju Bošnjaka radi zajedničkog rada na nacionalnom polju, da li u
formi i imenu kongresa ili nekoj drugoj, ne može biti privatno
vlasništvo ili ekskluzivno pravo, pogotovo da bi se to pravo koristilo
za osporavanje nacionalnog rada onima koji to žele. Štaviše, pravo na
udruživanje jedno je od fundamentalnih ljudskih prava garantirano
brojnim meðunarodnim standardima o ljudskim pravima i nacionalnim
zakonodavstvima u svim demokratskim državama.Registracija Svjetskog bošnjačkog kongresa

Nadalje,
važno je istaknuti da na dan registracije Svjetskog bošnjačkog
kongresa, 28. novembar 2012., u državi Bosni Hercegovini nije bio
registriran nijedan bošnjački ili kongres Bošnjaka. Nakon zahuktavanja
aktivnosti oko formiranja Svjetskog bošnjačkog kongresa i njegove
registracije, moglo bi se reći po hitnom postupku se prišlo registraciji
drugog kongresa, što bi nekima moglo poslužiti kao indicija da je to
raðeno kako bi se gušio ili osporio Svjetski bošnjački kongres.
Znakovito je da je nakon formiranja jednog od ranijih kongresa prošlo
oko godinu i po, a da nije bilo skoro nikakvih vidljivih rezultata rada
toga kongresa, čak se nije ni registrirao. Ako je najava formiranja
Svjetskog bošnjačkog kongresa potakla ranije formirani kongres na
buðenje iz zimskog sna i ako će to doprinijeti njihovom aktivizmu i radu
za bošnjački narod i državu Bosnu i Hercegovinu, svakako to može biti
na zadovoljstvo i uspjeh Svjetskog bošnjačkog kongresa, jer da nije
krenula inicijativa sa Svjetskim bošnjačkim kongresom, po svemu sudeći,
raniji kongres bi nastavio duboki san i još uvijek bi bio u
predregistracijskoj fazi. Premda Svjetski bošnjački kongres sebe ne vidi
konkurencijom bilo kome, niti bilo koga smatra sebi konkurencijom,
očigledno je da pluralnost može biti kreativno podsticajna i
motivirajuća.

Narodni legitimitet

Svjetski bošnjački kongres nastao je kao izraz volje i potrebe Bošnjaka u
domovini i dijaspori da zajedničkim snagama odgovore na stanje beznaða i
nesigurnosti, diskriminacije i nemogućnosti ostvarenja svoga
nacionalnog identiteta u državama regiona. Čiji narod su danas Bošnjaci,
koja država se o njima brine i štiti njihove interese, kao što štiti,
recimo, Maðarska interese maðarske nacionalne manjine ili Italija
italijanske i sl.? Ne žive Bošnjaci samo od Baščaršije do Pofalića, i
premda je Sarajevo od posebne važnosti, ali ono u postojećoj
konstelaciji ne odražava puninu bošnjačkih interesa i potreba te stoga
ne smije ostati gluho i slijepo na zahtjeve Mostara i Srebrenice,
dijaspore, probleme Bošnjaka Kosova, Sandžaka ili Crne Gore. Svjetski
bošnjački kongres upravo iz svih tih marginaliziranih, obespravljenih i
zabrinutih Bošnjaka, njihovih zahtjeva, potreba i briga izvodi
najsnažniji legitimitet, a narodni legitimitet je najjači. Naravno, u
narednom periodu rezultati rada najbolje će Kongres legitimirati ili
delegitimirati. S druge strane, oni koji u demokratskom društvu
postavljaju problem legitimiteta u formiranju jednog udruženja, nudeći
svoje neslobodne i rigidne koncepcije, taj bi problem mogli riješiti na
način da osnuju Centar za izdavanje dozvola ili dodjelu certifikata o
legitimitetu bošnjačkom narodu, kojem bi svi Bošnjaci svijeta, kada
odluče da osnuju kakvu organizaciju ili udruženje, podnosili zahtjev za
davanje legitimiteta. Naravno, oni Bošnjaci kojima zakon nije dovoljan i
osjećaju potrebu da im neko drugi treba dati legitimitet. U iščekivanju
obznane osnivanja takvog centra, njegove adrese i članova ostaje
pridržavanje zakonske regulative.

Dakako, Svjetski bošnjački kongres ne bježi od ambicije krovnosti i
stožernosti, što on već sada i jeste, obzirom na kvalitet i široku
lepezu članstva, ali atribut krovnosti ne zadobija se diktatom i
prisilom nego na osnovu uvjerenja i prihvatanja od strane članova,
njihove slobode, identifikacije i kvaliteta projekata i cilja. Ukoliko
se budu sa platformom Svjetskog bošnjačkog kongresa identificirali
Bošnjaci u domovini i dijaspori, a prvi pokazatelji to već potvrðuju,
bez imalo sumnje pozicija Svjetskog bošnjačkog kongresa bit će
prepoznatljiva, neupitna i stožerna. Svjetski bošnjački kongres želi
biti krovna organizacija, meðutim nema ambiciju da ima monopol na
nacionalni rad, niti uzurpira bilo čije pravo ili onemogućava bilo kojem
Bošnjaku da radi na afirmaciji i razvoju bošnjačkog identiteta.
Štaviše, Svjetski bošnjački kongres poziva sve takve pojedince i
organizacije da budu partneri.

Potreba afirmacije nacionalnog rada

Ne može se ignorirati činjenica da je rad na nacionalnom polju kod
Bošnjaka bio zapuštan i marginaliziran. Čak institucije kojima je to bio
primarni zadatak nerijetko su bile, možda ne uvijek svojom voljom,
društveno zanemarene, na periferiji društvenih zbivanja, ponekad
uljuljkane u same sebe i borbu da sačuvaju to što već imaju: platu i
kancelariju. Nije se teško složiti da to nije dovoljno i da bošnjački
nacionalni interes traži mnogo više. Upravo stoga, Svjetski bošnjački
kongres treba afirmirati vrijednost i dignitet rada na nacionalnom
polju, postaviti ga u fokus društvenih pitanja meðu Bošnjacima,
podstaknuti aktuelne nacionalne institucije da budu aktivnije, da se
pokrenu novi nacionalni projekti i energije, da se glorificira
zajednički nacionalni rad. Prema tome, Svjetski bošnjački kongres će,
uvjeren sam, podržavati i pružiti ruku svima koji pomažu afirmaciju i
unapreðenje bošnjačkog identiteta i prosperitet države Bosne i
Hercegovine. Na tom putu svi su dobrodošli, svi imaju podršku, svi su
prijatelji Svjetskog bošnjačkog kongresa, pa čak bilo i deset ili
dvadeset novih bošnjačkih kongresa. Ko donese jednu marku investicija,
realizira jedan projekat za dobrobit bošnjačkog naroda i države Bosne i
Hercegovine ima punu podršku u Svjetskom bošnjačkom kongresu. To je nova
paradigma koju treba promovirati u našem društvu, paradigma koja u
svakom dobronamjernom Bošnjaku vidi svoga prijatelja i brata i nudi mu
svoju podršku i solidarnost, jer svaki Bošnjak je odgovoran za drugog
Bošnjaka.Na Osnivačkoj skupštini Svjetskog bošnjačkog kongresa u Sarajevu je učestvovalo oko 300 delegata iz svih krajeva svijeta

Širina platforme Svjetskog bošnjačkog kongresa pokazana je činjenicom da
je bez ikakvih predrasuda i ideoloških barijera pružena ruka saradnje i
zajedničkog rada za dobrobit bošnjačkog naroda pojedincima i bošnjačkim
nevladinim organizacijama i udruženjima, uključujući i tzv.
tradicionalne bošnjačke institucije. Predstavnici Odbora za osnivanje
Svjetskog bošnjačkog kongresa posjetili su predsjednika BZK „Preporod“,
predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, direktoricu
Bošnjačkog instituta „Fondacija Adil-bega Zulfikarpašića“ u cilju
predstavljanja ideje Svjetskog bošnjačkog kongresa i važnosti njihovog
uključivanja. Taj poziv, ne samo za njih, nego i za sve ostale
zainteresirane je otvoren, a ruka prihvatanja permanentno ispružena.

Širiti duh saradnje i uspjeha

Bez imalo dilema i skepse, Svjetski bošnjački kongres treba imati
pozitivno odreðenje prema bošnjačkim institucijama i organizacijama,
udruženjima i pojedincima. Mora graditi svoj odnos na inkluziji, a ne
negaciji i isključivanju. Važan orijentir za meðubošnjačke odnose treba
biti princip o meðusobnoj samilosti, prijateljstvu, odgovornosti,
saradnji i pomaganju, te čvrstini i beskompromisnoj odlučnosti i
suprotstavljanju prema izvanjskim atacima na bošnjački nacionalni
interes. Svjetski bošnjački kongres ne smije imati negativno odreðenje
prema političkim strankama koje predstavljaju bošnjačko biračko tijelo i
treba im staviti na raspolaganje svoja strateška opredjeljenja i
razumijevanje položaja i potreba Bošnjaka u domovini i dijaspori. Hrabri
opredjeljenje unutar Kongresa da se ponudi svim bošnjačkim strankama
saradnja na način da delegiraju svoje predstavnike u politički
savjet/klub, kao konsultativno tijelo Kongresa. Meðutim uzimajući obzir
nadstranačku definiciju, Svjetski bošnjački kongres neće dopustiti da
bude zloupotrijebljen ili postane predmet manipulacije od strane bilo
koje političke stranke. Ekvidistanca mora biti očuvana, jer je bavljenje
nacionalnim pitanjima mnogo šire od stranačke politike i zato Svjetski
bošnjački kongres mora ostati isključivo na području nacionalnog.
Stranačka koaliranja bila bi pogubna i neprihvatljiva.

 

Takoðer, uzimajući u obzir posljednja stoljeća bošnjačke povijesti,
posebno iskustvo genocida, Bošnjaci imaju moralnu obavezu prema sebi i
svijetu da se bore protiv zla i ukazuju na sve one opasnosti koje mogu
dovesti do masovnih stradanja, genocida i diskriminacije ne samo u BiH i
regionu, nego bilo gdje u svijetu. Bošnjaci imaju obavezu prema
čovječanstvu da svjedoče protiv zla, u čemu Svjetski bošnjački kongres
može imati važnu ulogu. U tom kontekstu, Bošnjaci, afirmirajući puninu
svoga nacionalnog identiteta, takoðer imaju obavezu prema susjedima da
im se predstave na način koji će kod njih eliminirati predrasude i
pomoći im da uvide greške koje su prema Bošnjacima činili kako bi ovaj
region bio pošteðen etničkog čišćenja i progona bilo koga, a Bošnjaci
mogli živjeti u miru i slobodi. Stoga, Svjetski bošnjački kongres,
zalažući se za poštivanje duhovnih i nacionalnih vrijednosti Bošnjaka,
treba i može biti važan partner mira i razumijevanja u regionu i jačanja
pozicije države Bosne i Hercegovine. Samo za one koji polaze od
pretpostavke da slabi i neorganizirani Bošnjaci znači jaka država Bosna i
Hercegovina, a organizirani Bošnjaci slaba država, Svjetski bošnjački
kongres erodira sposobnosti i nadležnosti državnih organa.

Da bi se realizirali zacrtani zadaci, Svjetski bošnjački kongres može
ponuditi samo predan rad i odricanje, zalaganje vlastitih resursa u
cilju osiguranja pune slobode, mira, sigurnosti i nacionalne afirmacije
bošnjačkog naroda. Onaj ko u Svjetskom bošnjačkom kongresu, umjesto
znoja i rada, vidi priliku za ostvarenje isključivo lične ambicije i
promocije, bolje je da ostane po strani i što dalje od Kongresa.
„Gotovanima“ nije mjesto u Kongresu. Takoðer, u odreðivanju za i protiv
Kongresa na temelju ličnosti koje su u ovom mandatnom periodu na
njegovom čelu, neka se pogledaju djela i rezultati pojedinačno svake od
tih osoba, uzimajući u obzir okolnosti i mogućnosti u kojima su
postignuti. S druge strane, neka se na isti način pogledaju rezultati
oponenata, njihove životne biografije, ideološka opredjeljenja, stavovi,
maniri i konkretni rezultati, naravno kada se oslobode demagoške
retorike.

Nesumnjivo, Bošnjaci širom svijeta prepoznat će i vrjednovati rezultate.
A kvalitetni rezultati će i one sa margine bošnjačkog bića dovesti u
samo središte. Za to se ne treba brinuti. Jer, kao što pjesnik reče,
zeman kule po Kotarim’ gradi, zeman gradi, zeman razgraðuje.