Konstituiran Senat SBK: Ustavne promjene uz princip jedan čovjek – jedan glas

Image

Na konstituirajućoj sjednici Senata Svjetskog bošnjačkog
kongresa, održanoj 9. januara 2013. godine u Sarajevu, kojom je predsjedavao
predsjednik Kongresa dr. Mustafa Cerić, jednoglasno je odlučeno da se zatraži
intenziviranje aktivnosti vezanih za ustavne promjene u čemu će Svjetski
bošnjački kongres dati puni doprinos. Svjetski bošnjački kongres će se otvoreno
i odlučno zalagati za jednakopravnost svih graðana i naroda uvijek i na svakom
mjestu, sa zahtjevom da se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine uvaži
univerzalno demokratsko pravo JEDAN ČOVJEK – JEDAN GLAS, kako bi se ukinulo
stanje prema kojem manjina vlada većinom pod lažnim izgovorom straha od
majorizacije većine nad manjinom. Svjetski bošnjački kongres će se zalagati za
vladavinu prava i pravednih zakona. Senat je formirao tročlanu radnu grupu koja
će utvrditi principe ustavnih promjena.

U skladu s odlukom Skupštine Kongresa, Senat je kooptirao
još tri člana Senata: dr. Sadrija Eminović, Italija, mr. Sabahudin ef. Æeman,
Sjeverna Amerika, i Jasmin ef. Bekrić, Australija, čime je završeno
konstituiranje Senata. Za sekretara Senata je imenovan Ekrem Tucaković.

Senat je predložio Skupštini Svjetskog bošnjačkog kongresa
da se za počasnog predsjednika Svjetskog bošnjačkog kongresa izabere akademik
Muhamed Filipović.

Takoðer Senat Svjetskog bošnjačkog kongresa je razmatrao
aktivnosti oko popunjavanja ostalih tijela Kongresa, te je voðena rasprava o
narednim projektima uz konstataciju da je osnivanjem Kongresa započet dugoročan
rad i proces u cilju svestrane afirmacije bošnjačkog nacionalnog identieta.

Izvor: Informativna služba Kongresa (www.sbk.eu.com)

{gallery}senat sbk konstituiranje 9.1.2013{/gallery}