Plaketa “Bošnjak decenije” predsjedniku SBK dr. Mustafi Ceriću

Osnivači web magazina Bošnjaci.Net povodom desete godišnjice rada na polju informiranja o bitnim političkim, društvenim, ekonomskim i vjerskim pitanjima za bošnjački narod u matici Bosni i Hercegovi, Sandžaku i dijaspori, te na afirmaciji sveukupnog nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda, borbe protiv antibošnjaštva i negiranja genocida, ustanovljava priznanje pod nazivom Plaketa „Bošnjak decenije“.Plaketa „Bošnjak decenije“ dodjeljuje se svake desete godine osobi (ili osobama) koja je svojim životom i radom, dosljedno i nesebično radila na afirmaciji i zaštiti vrijednosti bošnjačkog naroda, identiteta i bošnjačkih nacionalnih interesa.

Plaketa „Bošnjak decenije“ za period 2003 – 2013. godine dodjeljuje se akademiku dr. Mustafi Ceriću, reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u periodu 1993. – 2012. godina i prvom predsjedniku Svjetskog bošnjačkog kongresa.

O B R A Z L O Ž E N J E

Web magazin Bošnjaci.Net sa sjedištem u New Yorku, dodjeljuje Plaketu „Bošnjak decenije“ akademiku dr. Mustafi Ceriću, koji je svojim sveukupnim radom, u vrlo složenim okolnostima i unatoč mnogim izazovima, očuvao duhovno jedinstvo muslimana tj. Bošnjaka i Islamske zajednice; predano je radio na borbi protiv agresije na državu Republiku Bosnu i Hercegovinu, povratku proganih Bošnjaka u okupiranim djelovim države i reintegraciji bošnjačkih džemata i Islamske zajednice; odlučno je štitio i afirmirao profesiju imama i imamskog rada, ponosno pronosio bošnjačku džubu i ahmediju širom svijeta, uključujući dvorove kraljeva i careva, predsjednika i premijera država, akademskih zajednica i religijskih institucija;

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer je permanentnim radom na zaštiti interesa muslimana i Islamske zajednice uvijek odlučno promovirao meðuvjerski dijalog, razumijevanje meðu religijama, kulturama i civilizacijama što je prepoznato širom svijeta kroz brojne nagrade i priznanje koja je dobio; 

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer je sveukupnim ponašanjem i riječima pokazivao primjer hrabrog i ponosnog Bošnjaka koji je odlučno ukazivao na bošnjački nacionalni interes, opasnosti sa kojima su Bošnjaci suočeni i napade na njihov identitet, čak i onda kada su bošnjački politički predstavnici i državni organi šutjeli, a on osobno zbog toga trpio negativne udare na svoj ljudski i moralni integritet; 

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer je beskompromisno stao u zaštitu jedinstva bošnjačkog nacionalnog bića, slobode i dostojanstva Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i svim drugim područjima gdje žive Bošnjaci, zalažući se za jačanje postojećih i osnivanje novih bošnjačkih nacionalnih institucija i jače povezivanje matične države i bošnjačkih zajednica širom svijeta;

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer je hrabro stao u zaštitu prava Bošnjaka u Sandžaku da imaju svoju političku, vjersku, ekonomsku i kulturnu autonomiju, da Bošnjaci Sandžaka biraju svoje autohtone političke, vjerske i sve druge predstavnike koji će ih predstavljati u Sandžaku i izvan Sandžaka;

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer je svojim proglasom pomogao da se započne ispravljanje nepravde prema Bošnjacima i Albancima, žrtvama i potomcima genocida u plavsko-gusinjskom kraju 1912-1913. godine, snažno zahtjevajući da se žrtvama genocida omogući pravo na istinu i sjećenja, i da Crna Gora prestane sa negiranjem ovog genocida;

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer bio uvijek spreman da primi, razgovara i stane u zaštitu bošnjačkih patriota koji su bili progonjeni i stigmatizirani u raznim političko-obavještajnim hajkama i kampanjama kompromotacije istaknutih Bošnjaka i „ubijanja“ bošnjačkog ponosa;

Plaketa „Bošnjak decenije“ dr. Mustafi Ceriću dodjeljuje se jer odlučno promovira novu paradigmu: „Svako Bošnjak je odgovoran za drugog Bošnjaka“, koja umjesto meðusobnog nerazumijevanja, neprijateljstva i sebičnosti razvija svijest o organskom jedinstvu i povezanosti svih Bošnjaka u svijetu, nužnosti njihovog meðusobnog umrežavanja i meðusobne odgovornosi i solidarnosti kako bi Bošnjaci mogli preživjeti evropsku i svjetsku povijest i opstali u Bosni i Hercegovini kao matičnoj državi svih Bošnjaka svijeta i Sarajevu kao glavnom gradu svih Bošnjaka svijeta. 

Izvor: Bosnjaci.net (New York, 25. jan. 2013.)