Svjetski bošnjački kongres  kako i zašto u Vitomirici na Kosovu i u Beranama u Crnoj Gori

DSC09398Nakon predstavljanja platforme Svjetskog bošnjačkog kongresa na
Kosovu, u Albaniji i u Makedoniji, delegacija SBK-a je u trećem danu
održala tribine na temi Svjetski bošnjački kongres – kako i zašto u
Vitomirici na Kosovu i u Beranama u Crnoj Gori.

Vitomirica, Peć, 14h

Najpre je platforma predstavljena u Vitomirici u okolini Peći u Domu kulture pred velikim brojem Bošnjaka ovog mjesta ali i iz drugih gradova Kosova. Direktor medrese u Novom Pazaru, Rešad ef. Plojović je pročitao Deklaraciju SBK-a okupljenim graðanima, a nakon toga se prisutnima obratio rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i član Senata SBK-a, prof.dr.Mevlud Dudić govoreći o potrebi za jedinstvom Bošnjaka. U tom smislu, on je istakao potrebu za postojanjem krovne institucije svih bošnjaka svijeta, kakav i jeste Svjetski bošnjački kongres.

DSC09245


Predsjednik SBK-a, dr.Mustafa Cerić, je potom ukazao na ideju vodilju osnivača SBK-a istakavši da se zaštita od budućih genocida sama po sebi nametnula kao osnovna ideja i cilj ove organizacije. Sredstva kojima će se taj cilj ostvariti su navedena u Deklaraciji SBK-a, a odnose se na mobilisanju svih kulturnih, intelektualnih i duhovnih kapaciteta Bošnjaka na Balkanu ali i onih u dijaspori. Nakon obraćanja prisutnima, dr.Cerić je pozvao organizatora tribine u Vitomirici,predsjednika Bošnjačke zajednice Kosova, g-dina Safeta Kandića i uručio mu zastavu i amblem SBK-a u znak zahvalnosti za podršku SBK-u.

DSC09323


Dr. Cerić uručuje zastavu Sahitu Kandiću, Predsjedniku BKZ Kosova

 

Berane, 19h

Naredna tribina kojom je okončano trodnevno predstavljanje platforme SBK-a u regionu održana je u Beranama. U organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice Crne Gore i njenog predsjednika g-dina Hazbije Kalača, dvorana Doma kulture u Beranama bila je premala da prihvati sve zainteresovane za ovaj dogaðaj. Po protokolu je i ovdje Deklaraciju SBK-a pročitao Rešad ef. Plojović a onda se prisutnima obratio organizator, g-din Kalač. On je pozvao predsjednika SBK-a, dr. Cerića da predstavi platformu Kongresa i pojasni prisutnima kako i zašto Svjetski bošnjački kongres.

DSC09367

Kao i u dosadašnjim izlaganjima, dr.Cerić je istakao da je SBK panbošnjački, nadnacionalni, nadstranački i nadpartijski pokret ali koji ima političku ideju da jača bošnjački identitet. Posebno se obratio ženama, sestrama i majkama Bošnjakinjima, odao im zasluge i pozvao ih da se uključe u rad SBK-a jer, kako je naveo ”mi (muškarci) nismo bili sposobni da vas zaštitimo od genocida”. Takoðer je pozvao prisutne da prouče Fatihu svim šehidima, žrtvama genocida, a povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve Holokausta, pozvao je prisutne da odaju počast žrtvama minutom šutnje.

DSC09398


Govoreći o daljim planovima SBK-a, istakao je da je naredni krupan korak podnošenje zahtjeva SBK-a za članstvo u Vijeću za ekonomska i društvena pitanja UN-a a dotada će se raditi na osnivanju i jačanju bošnjačkih institucija i umrežavanju i povezivanju Bošnjaka u svijetu.

Time je završeno prvo predstavljanje platforme Svjetskog bošnjačkog kongresa i načinjen prvi korak u povezivanju i umrežavanju Bošnjaka u regionu Zapadnog Balkana. Podsjećamo, delegacija SBK-a je posjetila Prizren, Dragaš i Restelicu, kao i Vitomiricu na Kosovu, selo Borak u blizini Drača u Albaniji, zatim Strugu, selo Labuništa i Skoplje u Makedoniji i na kraju Berane u Crnoj Gori.

Izvor: SBK.eu.com