BKZ u CG organizira naučni simpozij: Selektevna primjena zakona

Image

Bošnjačka kulturna zajednica Crne Gore organizuje naučni skup na temu:
"SELEKTEVNA PRIMJENA ZAKONA – SKRIVENI MEHANIZAM SPREČAVANJA RAZVOJA NACIONALNIH POSEBNOSTI BOŠNJAKA U CRNOJ GOR".

Skup će se održati dana, 09.02.2013.godine, (subota) sa
početkom u 10,00 h, u Rožajama, u prostorijama BKZ-a, i to po sljedećoj
satnici:

10,00h  –  Otvaranje skupa, uvodno izlaganje i
obrazlaganje teme,

10,15h  –  Izlaganje učesnika

12,00h  –  Pauza

12,15h  –  Nastavak rada, izlaganje učesnika

14,00h  –  Ručak

16,00h  –  Nastavak rada, definiranje pitanja za anketu
i donošenje zaključaka skupa

19,00h  –  Završetak rada.

Selektivna primjena zakona je problem koji zaokuplja  društva koja nemaju izgraðenu svijest
nužnosti identične primjene zakona na sve pojedince, grupe ili zajednice u
jednom društvu. Crnogorsko društvo je posebno opterećeno ovim problemom jer
postoje brojne predrasude i naslijeðeni stereotipi koji se odražavaju na sve
manjinske narode, ali se ova pojava, čini se, najdrastičnije odražava na
pripadnike bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

Ovim projektom će se kroz stručnu, naučnu analizu doći do
jasnih pokazatelja svih oblika selektevne primjene zakona. Pored toga, naučnom
analizom će se otkriti uticaj ove veoma izražene društvene pojave na proces
obeshrabrivanja graðana, pripadnika Bošnjačkog naroda, da jasno iskažu svoje
nacionalno, vjersko i kulturno opredjeljenje i posebnost, čime će se stvoriti
bolji uvid u nužnost stvaranja novih normativnih mehanizama u cilju zaštite
bošnjačke populacije od efekata ove pojave.

Pored organiziranja naučnog sipozija ovaj projekat
podrazumijeva i sprovoðenje ankete po pitanjima koja će se formirati na predhodno
sprovedenom naučnom skupu, te analiziranje rezultata prethodnoh istraživanja,
njihovo publikovanje i prezentacija široj javnost, kao i izrada prijedloga
novih propisa ili prijedloga izmjene postojićih, u cilju suzbijanja i
eliminisanja pojava selektivne primjene zakona.

Izvor: BKZ.rs