Deja vue

Image

Piše: Muhamed Filipović 

Ima
stvari, životnih okolnosti, načina ponašanja ili djelovanja, gledanja na
ljudske situacije i probleme i životnih stavova koji se u životu ljudi
ponavljaju, mada se sve ostalo dogaða pod različitim okolnostima, uvjetima i povodima,
a nešto se ipak ponavlja. Za takve situacije, kada se dogaða nešto  što se predstavlja kao novo, a u stvari je
staro i iskušano, kaže je to Deja vue, što je francuski izraz koji na našem
bosanskom jeziku znači nešto već viðeno, dakle, ništa novo, nego nešto staro što
smo već vidjeli i iskusili i koje nam nije ostalo u sjećanju po dobru i nije
postalo dio naše pozitivne svijesti, uzbog čega je ostalo izvan nje.

Ovaj
francuski izraz ima i  ironični prizvuk,
a on je nastao zbog toga što su sve takve situacije, tj. svi slučajevi kada se
za neke nove situacije i odnose, nova iskustva i potrebe ljudi, nude stari i
dokazano loši rescepti za koje se s pravom smatra da su neuspješni, da su
zapravo samo gubljenje vremena, ili način da se pod tobože novim i spasonosnim
rješenjem, sakrije jedna stara i sasvim drugačija namjera i interes, pa se u
tome izrazu želi reči da se okanemo toga da vadimo iz historije neuspjele i
dokazano loše poteze, rješenja i mišljenja, da bi sakrili namjeru da učinimo
nešto što samo po sebi i od sebe ne može dobiti prolaznu ocjenu i biti
prihvaćeno.

Na
ovu izreku me je podsjetila vijest koju je nedavno objavio Sarajevski list „Dnevni
Avaz“, a u kojoj se kaže kako u situaciji sukoba izmeðu onih koji žele da se
islamska zajednica u Sandžaku podvrgne upravi i kontroli srbijanske vlade i
njenoj politici i interesima podreðene islamske organizacije koju simbiliziraju
neki ljudi, za koju se opravdano može reči da je, u odnosu na bošnjačke
muslimane, a sigurno je i na albanske, bila u najmanju ruku na strani
srbijanske politike koja je bila politika agresije, ako ne i nešto više i teže,
a koju simboliziraju ratni beogradski muftija i njegovi sinovi i sandžački
efendija Zilkić. Ti ljudi i njihovo ponašanje u skutima srbijanske politike stoji
nasuprot načelu jedinstva islamske zajednice u svih Bošnjaka, pogotovo onih
koji su uvijek bili vjerski duboko povezani i čiji je centar oduvijek bilo
Sarajevo. Treba se samo sjetiti žalosne epizode iz naše vjerske historije sa
Reis ul ulemom Ibrahim ef. Maglajližem i nejgovim pristankom o preseljenju
sjedišta Rijaseta u Beograd i opozicvije cijelom muslimanmskog narod ana takvu
odluku, da se vidi kako posotje neki zakoni i principi koji msu nas muslimane
Bošnake držali oduvijek zajendo i omogućili nam duhovno preživljavanje.
Meðutim, ako je rat donijeo odreðene političke i državnopravne promejne u općem
stanju, kako god se obnavljaju svi odnosi, pa tako  se mora obnoviti i djelovanje Islamske
zajednice i učiniti sve da doðe do obnove kontinuiteta naših vjerskih veza o da
se prevaziðu loše posljedice djelovanja ratom i lošim potezima sa svih strana
narušenog jedinstva muslimana na prostorima na kojima žive u još živim
duhovnim, socijalnim, kulturnim i nacionalnim vezama stotinama godina, dakle,
stava da se i djelovanje Islamske zajednice unutar jednog jedinstvenog i još
uvijek živo povezanog naroda, kao što je to narod Bošnjaka, mora temeljiti na
jednakim principima i pravu jedinstva vjerske organizacije na kojem djeluje i
Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva i sve druge univerzalne crkve i
vjerske organizaicje, budući da Islamska zajednica nije crkva, ali jeste čvrsta
vjerska organizacija muslimana čiju većinu na prostorima bivše Jugoslavije
sačinjavaju Bošnjaci i ona ima isti smisao i ulogu. Kako god ostale vjerske
zajednice postoje, djeluju i organiziraju svoj rad iznad i mimo  kriteriologije postojećih podjela i stanja podjele
političke vlasti i teritorijalnih državnih zajednica, to isto pravilo i jednako
pravo mora da uživa i Islamska vjerska zajednica i nema nikakvog razloga da joj
momentalna politička stanja i odnosi, koji još uvijek nisu definitivno ureðeni,
uvjetuju njenu organizaciju i uvjete rada, jer se njen rad i interes ne svodi
na političke, državne i teritorijalne interese i stanja, nego na duhovno stanje
i prava ispoljavanja i prakticiranja vjere, što im je garantirano svim
relevatnim lokalnim i meðunardnim dokumentima i praksom svih civlizirnaih
ljudskih zajednica.

Tu
zajednicu simbolizira i njome u svim vjerskim pitanjima rukovode Sabor i Rijaset
Islamske zajednice u Sarajevu, a kad se tiče Sandžaka, onda je to u nadležnosti
muftije Sandžačkog koji ima sjedište u Mešihatu te zajednice u Novom Pazaru, a kojeg
bira Sabor Islamske zajendice. Na toj dužnosti je već dvadeset godina veoma
uspješni, dinamični i umni, a principima koji važe za islamske zajednice odani
muftija sandžački  Muamer ef. Zukorlić.

Kao
što je svima koji su pratili život muslimana u Sandžaku i Srbiji uopće poznato
upravo da je muftija Zukorlić dao ogroman doprinos oslobaðanju islamskih
institucija i napredovanju sadržaja i prava vjerovanja u Sandžaku od miješanja
svih mogućih političkih i državnih institucija i da je on taj koji je stvorio
sigurne osnove snažnog djelovanja Islmaske zajednice na opće duhovno, kulturno,
a time i socijalno i osobito nacionalno i političko stanje muslimana u Sandžaku
i cijeloj Srbiji, mora tim istim biti jasno i to kako je upravo ovakva
djelatnost muftije imala rezultate koji se mogu ne samo osjetiti nego i vidjeti
i sa kojima se mogu ljudi i osobito mladi koristiti, tako je logično da je
upravo takva djelantost muftije dobila odgovor od onih koji su smatrali da
muslimani, ili bolje u ovom kontekstu reči Bošnjaci, nisu relevantan politički
subjekt u Srbiji, nego da su prirepak svake moguće srbijanske vlasti, da nemaju
svoje legitimno priznate interese i prava i da mogu očekivati samo ono što se
daje onima koji vjerno i pokorno služe, a to je da njihovi prvaci dobivaju
znatan dio za vjernu službu, a svi ostali da preživljavaju i polagano nestaju u
emigraciji i da se rastaču i kao narod i kao ljudska zajednica i kao muslimani.
Naravno, u svakom narodu se javljaju „Brankovići“, pa i u našem bošnjačkom, uz
to što su oni godinama pomno odgajani i opskrbljeni privilagijama tako da su
zadovoljni sa svojim ulogama i stanjem u kojem se nalaze pa to stanje i način
ponašanja smatraju idealom za sve i nameću ih cijelom bošnjačkom narodu. Takvi
su, nažalost, uglavnom svi  politički
predstavnici Bošnjaka, ali i neki alimi, pa se ne treba čuditi što su se javili
vjerni saradnici svake srbijanske vlasti, kao što su Ugljanin ili Ljajić, ali i
alimi koji su spremni da razbijaju jedinstvenu islamsku zajendicu Bošnjaka, kao
što je to činio Zilkić. Kako su sve akcije takvih ljudi ostale bez očekivanih
efekata, kako i pored najgrubljih objeda, laži i podmuklih „napada iz blizine“
bilo je nužno u rat protiv ismalske zajendice i muftije uvesti nove snage.
Sudeći prema navedenoj vijesti u „Avazu“, u toku je jedan novi pokušaj razaranja
islamske zajednice u Sandžaku i to pomoću navodnog pokreta mladih imama, za
koje se kaže da su svježe snage (što jesu ali je pitanje  čije su) koje bi trebale da zamijene one
stare, a neznam ko je tu star, ako je muftija mlad i u punoj fizičkoj ui
duhovnoj snazi koju neprestano demonstrira, te kako znamo da biti mlad po
godinama ne znači ujedno i biti mald po mislima i duhovnoj snazi. „Pokret  imama“ nije, meðutim, ništa novo u našoj
nedavnoj političkoj i vjerskoj historiji. Takav pokret je nastao u Bosni i
Hercegopvini, zaprvo u Sarajevu, u godinama prije pada komunizma i agresije na
Bosnu i Hercegovinu, a taj su pokret inspirirali „Mladi muslimani“. Općenito je
poznato da je pokret Mladih muslimana od samog početka, još prije Drugog
svjetskog rata, bio pokret snažne politizacije islama, a u vrijeme komunizma
bio je to ilegalni opozicioni pokret koji je bio ideološki i politički protivnik
komunizma i koji je konfrontirao kumnizam i islam. Budući da je Islamska zajednica
radila u okviru tadašnjih zakona koji nisu bili pravedni ni u cjelini ni u odnosu
na tu zajednicu, ipak je ona odigrala ogromnu ulogu u održavanju islama i čak dovela
do razvoja njegovih brojnih institucija, izgradnje mnogobrojnih džamija, podizanju
i obnovi rada medresa i osnivanju Fakulteta za islamske studije, Mladi
muslimani, i njihovi zakašnjeli sljedbenici iz Pokreta imama, digli su se protiv
legalne i legitimne islamske zajednice i njenog rukovodstva, naravno, pod
raznim izgovorima, ali sa jasnom težnjoim da se zvanična vjerska organizacija
difamira u narodu i meðu vjernicima kao kolaboracionistička i štetna za
muslimane i da joj se nametne novi imidž politčke snage. Ovaj pokret je uspio u
tome da je otvorio vrata svemu onome  što
se dogodilo sa nama muslimanima Bošnjacima, sa našom državom i našom sudbinom u
zadnjih 23 godine, tj. pomogao je da uvede u način mišljenja muslimana i u
islamsku zajedinicu ono što je bilo nemoguće, a to je pokušaj da se na našem
prostoru stvori zemlja i država koja će počivati na principima islama. Iako je
stav da muslimani treba da djeluju u skaldu sa principima islama u svom životu
to nikada nije značilo i ne znači ni danas, da mi treba u dubokoi i u vremenu i
u prostoru miješenaim državnim i politčkim zajendicama namećemo kroteriologiju
i principe uslama mkao vladajuće za sve ljude. Taj je pokušaj, ma šta danas
govorili njegovi protagonisti i ma koliko se, suočeni sa njegovim posljedicama,
bio teška zabluda, a za bošnjački narod iluzija dugo čekane, ali danas više
nemoguće situacije, da bilo šta u našem životu radimo, a dane uzimamo u obzir
one koji sa nama žive mada od nas drugačije vjeruju, misle i rade.  Pokret imama osamdesetih godina je poslužio
da nam se kao vodeća misao i snaga nametne mladomuslimanska promašena
ideologija i politka, pa se može reči da je i ovaj novi pokušaj da se sličan
pokret stvori u Sandžaku, ako je vijest o njegovom formiranju ili o ljudima
koji imaju takvu namjeru tačna, samo načun da se zaobilaznim putem i na mala
vrata u naš islam, u nacionalni pokret i politiku muslimana u Sandžaku uvede
tobože nova , a u stvari stara ideja, a to je umjesto ideja politčke
supremacije nad vjerskim zajendicama i da se zaobilazno obnovi služba vjerskih
faktora tekućoj politčkoj vrhuški koja je uzurpirala pravo predstavcljanja
Bošnjaka. Umjesto nastojanja za promjenom stvarnog položaja muslimana i
Bošnjaka, ostvari promjena gospodara i da i vjerskim polsovima rukovode isti
ljudim koji sjede u Beogradu i služe interesima vlasti, kako se to dogodilo
nama u Bosni i Hervcegovini.

Taj
novi pokret imama nije ništa drugo nego pokušaj da se ponovi jedno već
ostvareno iskustvo koje je bilo apsolutno negativno i koje se svelo na
uzurpaciju islamske zajednice i njeno stavljanje u službu tadašnje navodne
musloimanske politike i državne vlasti koja je nastala u Bosni i Hercegovini, a
u Srbiji se tu radi o ponavljanju tog neuspjelog eksperimenta nad Bošnjacima
kako bi se opni ponovno podveli pod kontrolu vlade i njenih političkih sluga
meðu nama.