Hutba reisu-l-uleme na temeljima Aladže

Image

Na temeljima Aladža džamije u Foči, danas će prvi put nakon rata biti klanjana džuma namaz.
Džumu namaz će imamiti muftija goraždanski Hamed ef. Efendić.Muftija Efendić će pročitati hutbu Reisu-l-uleme koju on, zbog odlaska u Saudijsku Arabiju, nije bio u porilici da lično uputi danas u Foči, na temeljima Aladža džamije.MINA u cijelosti prenosi hutbu reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića:

– Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Onoga koga Allah na pravi put
uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi
– niko na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da je samo Allah Bog i
da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On poslao da
radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.

Onaj ko se pokorava Allahu i
Njegovom poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se – Njemu i Njegovom
poslaniku – ne pokorava, u velikoj je zabludi.

Molimo Allaha, našeg Gospodara, da
nas uvrsti meðu one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji
slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo
Njegovi i Njemu pripadamo.

On nas poziva:

„Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome.“ (Al-Džinn, 18.)

Danas, 21. redžeba 1434. godine,
klanjamo džumu-namaz u Foči, na temeljima Aladže džamije, toga, neko
vrijeme zagubljenog, pa pronaðenog, dragulja, monumenta čija je ljepota
nedostižna.

Prilične su danas poruke Kur'ana Časnog:

„Allahove kuće gradi onaj koji u
Allaha i Ahiret vjeruje, koji namaz (molitvu) obavlja i zekat
(milostinju) daje i koji se, osim Allaha, drugog ne boji.“

„Džamije su Allaha radi, i ne molite se pored Allaha, nikome.“ (Al-Džinn,18.)

„Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu.“ (Al-Tahrim,11.)

Vjerovjesnik Muhammed, a.s., u
predaji koja je do nas dospjela, slikovito opisuje naš život: „Dunjaluk
je ahiretska njiva. Ko na njemu posije dobro – ubrat će sreću, a ko
posije zlo – ubrat će kajanje.“(merfuan).

Ovih poruka se držao graditelj
Aladže Hasan Nazir, sluga pokoran Gospodaru svjetova, svjestan veličine
ovih riječi i Gospodarevih obećanja. I on je, možda na istome ovom
mjestu, u stoljeću puno smirenijem od našega, u okruženju puno mirnijem
od našeg, sanjao o ljepotama dobra koje će podići baš ovdje, o plodovima
toga dobra i na onome svijetu. Nije, sigurni smo, Hasan Nazir, u
dobroti svoga nauma, mogao zamisliti da će biti i onih koji će, u ovom
prekrasnom prirodnom okruženju, sijati zlo.

Dok obavljamo namaz na temeljima
Aladže, u tišini njena harema, pod nebeskom kupolom, slušamo kako
Æehotina, njena nerazdvojna druga, kazuje dugu priču o njenoj ljepoti i
dobroti njenog hajr-sahibije. U toj priči se nižu jedna za drugom mehke
riječi o dobrim našim prethodnicima, o muslimanima koji su se stoljećima
u njoj molili Milostivom Allahu i divili njenoj ljepoti. No, tu
melodiju dobra prekidaju strašni zvuci svjedočanstava o tjeskobi
zavidnika, koji nisu mogli podnijeti njenu ljepotu.

Aladža nam, i danas kada je nema,
govori o bogatstvu i dobroti graditeljskog duha i bijedi i zlobi njenih
rušitelja. Ona je ogledalo, u kojem se zrcale dvije suprotnosti, koje
stoje jedna naspram druge – dobro i zlo, dobro djelo i grijeh.

S ovog mjesta, s temelja Aladže,
čini se razvidnijom i misao da se i pomoću zla može sagledati dobro i da
se u grijehu može sagledati vlastito spasenje. Jer, Uzvišeni Allah
kaže: „Dobro i zlo nisu isto.“

„Tako mi duše i Onoga koji je
potpunom stvori, pa joj je put dobra i zla shvatljivim učini, uspjet će
onaj ko je očisti, a ko je uprlja taj će stradati!“ (Al-Shams, 7-10.)

Aladža je čistilište. Na mjestu
njezina uspravljanja i stoljetnog stajanja mogu se okajati grijesi,
počinjeni u ime i za račun ljudskog zla. Na ovom mjestu se mogu očistiti
ljudske duše, zaprljane grijehom.

Obnova Aladže nije samo obnova
džamije. Ona je mnogo više od toga. Aladža je novi početak za sve nas,
za muslimane i hrišćane, za Bošnjake i Srbe. Ona govori o nama, ovakvima
kakvi jesmo. U njoj se zrcali naša duša,  čista i lijepa, ali i
ukaljana i grješna, bez laži i obmana.

Ovo prazno mjesto Aladže načinilo
je i velike praznine u dušama, čak i rušitelja. I kada su je porušili,
nisu prestajali dolaziti i kradom bacati poglede, prestrašeni prazninom
koju su napravili, a na to nagnani zlobom i zavišću prema njenoj
neprolaznoj ljepoti.

No, dolaze novi ljudi i ponovo će
je podići kao svoju, jednako zaljubljeni u njenu čistotu. I molitve će
ponovo izroniti iz voda  Æehotine, gdje su se skrile samo za čas od
nasilja silnika. Tako će Aladža okajati njihove grijehe, jer ih oni nisu
kadri sami okajati.

Braćo i sestre!

Vjera nas uči o neprolaznosti
dobrih djela i onda kada njihova materijalna strana iščezne. Takoðer,
vjera nas uči i o tome da ćemo polagati račune i onda kada cijeli svijet
iščezne.

Oni koji vjeruju u Ahiret i Dan
kada će Allah suditi ljudima iza sebe ostavljaju hajrate, da im služe.
Islam nas uči da je Bog lijep i da voli ljepotu, a Njemu se uzdiže samo
dobro djelo. Hrðava djela će ostati prizemna i u prah pretvorena.

Neimar Aladže Hasan Nazir vjerovao
je u Allaha, činio dobro i imao povjerenja u ljude. Iza sebe je ostavio
vakuf kao poticaj vjeri i ljudskoj dobroti. Njegovoj vjeri svjedočili
smo stoljećima, a danas je naša na ispitu.

Obnavljajući Aladžu, mi obnavljamo
i Hasanovu vjeru u nama. Mi danas obnavljamo i dobro i povjerenje u
ovome gradu; nadu da je ljudsko dostojanstvo moguće održati, ako ga svi
podjednako želimo. Ponovo kličemo da je Bog najveći. U Njegovom imenu je
i naša veličina.

Braćo i sestre.

Islam nas uči da je svaki čovjek
svoj iskupitelj i da on sam nosi sve mogućnosti duhovnog uspjeha, ali i
promašaja u vlastitom srcu. Allah kaže:

„U njegovu korist će biti što god dobra uradi, a protiv njega što god zla uradi.“ (Al-Baqarah, 286).

Na ovaj način islam, bez obzira na
to što ljudi o tome mislili, bili muslimani ili nemuslimani, pruža
trajnu mogućnost ponovnog oživljavanja povjerenja meðu ljudima i nakon
teških zločina koji su počinjeni.

Ali, ovo je i opomena da društvo
koje zahvati moralna bolest, proizvodi zločince koji čine zločine.
Trajna uloga svih nas, koji u sebi nosimo vrijednosti vjere kojima smo
poučeni preko Vjerovjesnika, a.s., jeste da liječimo teške moralne
bolesti u našim zajednicama.

Ovdje, na temeljima Aladže u Foči,
na mjestu zločina koji su počinjeni prema muslimanima i našem nasljeðu,
jasno uviðamo koliko teške bolesti mogu donijeti veliko zlo i kakve
zločince mogu proizvesti. Samo ako ponovo zadobijemo svoje izgubljeno
povjerenje, a to je moguće priznanjem i osudom zla koje je počinjeno,
možemo očekivati da ćemo iznova krenuti naprijed.

Sada zajedno treba da se okrenemo
Aladži i onome što možemo zajedno učiniti da teške posljedice zla
saniramo. Hrišćani treba da pomognu muslimanima da ponovo sagrade svoju
zajednicu, a muslimani hrišćanima da idu putem dobra i prema Božijem
svjetlu s kojim je došao Isa, a.s. Treba da promijenimo naš odnos prema
drugome, tako što ćemo u njemu gledati vlastitu sudbinu, jer smo jedni
drugima emanet na ovom svijetu.

Braćo i sestre!

Obnova Aladže je novi početak i
nova prilika koju nam Svevišnji Bog daruje. Uhvatimo tu  priliku
zajedno. Pomozimo jedni drugima, i kao ljudi i kao komšije. Povratimo
vjeru u ljudsko dobro i dostojanstvo, bez kojih naše društvo neće moći
opstati.

Pozivam i muslimane i hrišćane da,
s vjerom u jednog Boga Koji je govorio i jednima i drugima, budu jedni
drugima prijatelji i zalog ispunjenja vjere. Pozivam muslimane da,
koliko god više mogu, podrže svojim dobrima obnovu ove džamije, kao i
komšije hrišćane da nam se pridruže.

Milostivi Bože, pomozi nam u našoj
namjeri da obnovimo kuću molitve u kojoj će se slaviti Tvoje ime i
buditi dobro na radost svih dobrih ljudi. Daj nam snage da dobro Tvoje
riječi bude uže našeg spasa: da volimo bliže svoje i da budemo pravedni
kada sudimo. Neka nam srca budu ispunjena iskrenom vjerom u Tebe i Tvoju
milost. Daj nam razboritost u našem postupanju i učvrsti nam korake na
putu dobra.

Amin!

 Izvor: Rijaset.ba