Članice MOK-a održale javnu tribinu za žene u Bijelom Polju

Image

Muslimanski omladinski klub i  NVO „En-Nisa“ organizirali su prvu javnu
tribinu za žene u Bijelom Polju na temu „Žena ponos Islama“, koja je održana u
subotu 08.06.2013. godine. Uvodničar tribine je bila apsolventica FIS-a Meliha
Preljević.  

Radi što bolje spoznaje vrijednosti žene u Islamu u prvom
dijelu predavačica je govorila o tome kako je žena tretirana u društvima gdje
nije bilo Islama. U vremenu u kojem živimo svjedoci smo konstantne priče o tome
kako Islam sputava i ponižava ženu, zbog toga svaka muslimanka mora dobro
poznavati prava koja joj Islam daruje. Allah je poslao Svog Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, u vremenu kada je žena bila živa zakopavana,
prodavana, kupovana i nasljeðivana bez ikakvih prava. Ženu koja je do tada bila
bezvrijedna, svjetlom Kur’ana, Allah uzdiže na stepen koji joj pripada, vraća
joj ponos i dostojanstvo. 

„Jako je bitno da svaki insan bude obrazovan i odgojen, ali
je posebno važno da se žena odgoji i obrazuje, jer je ona ta koja raða
čovječanstvo. Žena je ta od koje zavisi kakve će nam biti budućnost, ako su
žene odgojene i obrazovane izrodit će nam generacije koje će biti robovi samo
jednom Gospodaru.“ – bila je jedna od poruka predavanja.

Predsjednica NVO „En-Nisa“ Ermina  Dobardžić Guberinić je prestavila svoju organizaciju i Muslimanski omladinski
klub. Učenjem Kur’ana Časnog i ilahija ovaj susret uljepšala je apsolventica
FIS-a Zejna Plojović.

Obzirom da je ovo prvo druženje za žene, nakon predavanja
prisutne su imale priliku postaviti pitanja iz svih oblasti šerijata. Na
pitanja je odgovorila apsolventica FIS-a Fatima Fejzović.

Sample Image

Nakon tribine druženje sa sestrama iz Bijelog Polja je nastavljeno uz zajednički ručak. Molimo
Allaha da nagradi sve one koji su dali doprinos ovom hajrli projektu.

Informativna služba MOK-a