Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice u BiH

Image

Sarajevo, 11. juni 2013. (MINA) –
Dvanaesta redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini održana je u ponedjeljak, 10. juna 2013. godine u Sarajevu.
Sjednici, kojom je predsjedavao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović,
prisustvovali su članovi Rijaseta, muftije, rukovodioci stručnih službi i
predsjednik Udruženja ilmijje Islamske zajednice.

Sarajevo, 11. juni 2013. (MINA) –
Dvanaesta redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini održana je u ponedjeljak, 10. juna 2013. godine u Sarajevu.
Sjednici, kojom je predsjedavao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović,
prisustvovali su članovi Rijaseta, muftije, rukovodioci stručnih službi i
predsjednik Udruženja ilmijje Islamske zajednice.

10-06-sjed

Rijaset Islamske zajednice razmotrio je i
usvojio plan aktivnosti za mjesec ramazan s težištem na realizaciju
edukativnih sadržaja i rad s mladim. Rijaset je utvrdio visinu nisaba za
zekat u iznosu od 6012 KM, odnosno 3074 eura, dok je iznos za
sadekatu-l-fitr ostao na nivou prošlogodišnjeg: 20, 10, i 7 KM, odnosno
za bošnjačku dijasporu 20, 15 i 10 eura.

Članovi Rijaseta su raspravljali o
Prijedlogu Programa dodiplomskog studija na Fakultetu islamskih nauka
što je obrazložio dekan Fakulteta dr. Ismet Bušatlić. Prijedlog, koji je
dobio podršku Rijaseta, predviða, izmeðu ostalog, integraciju
dosadašnjeg teološkog i imamskog smjera u jedan, tako da će na
dodiplomskom studiju biti dva smjera: teološki i smjer religijske
pedagogije odnosno vjeronauke.

10-06-sjed2

Rijaset Islamske zajednice je prihvatio
informaciju o izradi Takvima i potvrðeno je opredjeljenje da se Takvim
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini temelji na astronomskom
proračunu.

Na sjednici Rijaseta usvojeni su
kriteriji za dodjelu pomoći socijalno ugroženim kategorijama iz Fonda
Bejtu-l-mal, usvojen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji poslova u Gazi Husrev-begovoj biblioteci kao i izmjena i
dopuna Pravila Biblioteke te plan upisa studenata i učenika na
fakultete i medrese Islamske zajednice.

10-06-sjed3

U povodu značajnih jubileja u Islamkoj
zajednici: 80 godina Glasnika, 40 godina El-Kalema i 1000. broja
Preporoda, Rijaset Islamske zajednice je imenovao Organizacioni odbor,
koji će pripremiti i Rijasetu predložiti program obilježavanja ovog
važnog jubileja.