Obraćanje Glavnog muftije na protestnom skupu “Svi protiv ubica”

Image

Obraćanje Glavnog muftije na protestnom skupu "Svi protiv ubica" održanom ispred Gradske uprave u Novom Pazaru, 18.06.2013. godine u 14 h.