Pismo Peka Kostića iz Čikaga

GOSPODO ISLAMCI: VAŠE PONAŠANJE JE
NEPRIMERENO CIVILIZIRANOM SVIJETU: ZBOG TOGA ODBACITE TEZU DA STE NAJBOLJA
VJERA NA SVIJETU. NE GOSPODO: VI STE U STVARI NAJGORA VJERA, KOJA JE SKLONA
SVAKOJAKOM PRIMITIVIZMU I PROSTAKLUKU, A POZNATI STE I PO TERORIZMU: I TOME
SLIČNO:

ZAR CIVILIZOVAN ČOVEK BRANI ŽENI SLOBODNO OBLAČENJE I DRUŽENJE SA
PRIJATELJIMA I POZNANICIMA, ZAR CIVILIZOVAN ČOVEK MOŽE BILO KOME DA SJEČE RUKU,
NOGU, GLAVU, I SLIČNO. SIGURNO NE: A TO JE KOD VAS SVE AKTUELNO: PA SAD I SAMI
PROCENITE DALI STE NAJBOLJA VJERA: VI STE NAJGORA VJERA KOJA POSTOJI. VI STE
RAK RANA ZA CIVILIZOVANI SVIJET. POVOD ZA OVO DA VAM SE KAŽE JE SLUČAJ: VAŠE
SUGRAÐANKE DALIDE BIHORAC, KOJA JE PREŠLA U SRPSKU VJERU, KOJOJ VAŠI PRIMITIVCI
PRIJETE ČAK I SMRÆU, ŠTO I TO GOVORI KAKVA STE GOVNA I FUKARA. PROMENITI VJERU
JE LIČNO OPREDELJENJE, I TU NEMA NIŠTA ČUDNO ZA CIVILIZOVANI SVIJET: A KOD VAS
JE TO NESHVATLJIVO I ČUDNO I NEOBJAŠNJIVO, ODUVIJEK SU LJUDI MIJENJALI VJERU,
PA ŠTA VAS TO ČUDI: DOZOVITE SE PAMETI I KRENITE U KORAK SA CIVILIZOVANIM
SVIJETOM. A DALIDU BIHORAC OSTAVITE NA MIRU, NE POKAZUJTE DALJI PRIMITIVIZAM I
ZAOSTALOST.
 

HVALA 

PEKO KOSTIÆ, ČIKAGO

Sample Image 

Sample Image