Glas islama: Ramazan – mjesec odabran

Image

U Ramazanu trebamo više vremena provoditi sa svojom
porodicom, gdje ćemo kroz zajedničke ibadete, post, iftar i sehur ojačiti
meðusobno povjerenje, ljubav i samilost, te učvrstiti veze kroz iskreni
razgovor sa svojim roditeljima, hanumom i djecom, što će otvoriti puteve
prisnosti i povjerenja, gdje ćemo djelovati odlučno i ustrajno u namjeri da ih
sačuvamo zala i pošasti vakta u kojem živimo.

Dolazak Ramazana, sa svim ni’metima i blagodatima koje sobom
donosi, ne ostavlja nikoga ravnodušnim. U tom pravcu već trebaju biti usmjerene
naše misli, osjećaji, nade i dove. Vakat je da se krene sa ličnim i kolektivnim
pripremama kako bismo spremni dočekali predstojeći mjesec posta, teravija, noćnog
namaza, mukabela, zikra, skrušenosti, iftara i sehura. Ramazan nam dolazi kao
milost i nada, kao resurs koji nam pomaže da oživimo praktičnu vjeru u sebi, u
svome životu, u svojoj porodici, meðu svojom djecom, a to je ono najvažnije i
najinteresantnije, da te vrijednosti prenesemo na njih, na komšije, na svoje okruženje.
Imperativ je u mjesecu milosti, oprosta, oslobaðanja od džehennemske vatre,
otvorenih džennetskih kapija, dobrote i ljepote, tražiti priliku za svoju
nafaku, za Džennet, kroz ibadete posta, namaza, iskrene dove, učenja Kur’ana,
slušanja mukabela. Trebamo kroz davanje zekata i sadekatu- l-fitr čistiti i
osigurati imovinu koju nam je Allah dž.š. iz svoje neizmjerne milosti podario.
U Ramazanu trebamo više vremena provoditi sa svojom porodicom, gdje ćemo kroz
zajedničke ibadete, post, iftar i sehur ojačiti meðusobno povjerenje, ljubav i
samilost, te učvrstiti veze kroz iskreni razgovor sa svojim roditeljima,
hanumom i djecom, što će otvoriti puteve prisnosti i povjerenja, gdje ćemo
djelovati odlučno i ustrajno u namjeri da ih sačuvamo zala i pošasti vakta u
kojem živimo.

Nimalo nije lahko u vremenu teških smutnji, nemorala, opće
ekonomske i moralne krize čuvati i nositi emanet vjere. Zato je obaveza da se
uključimo i da djelujemo na njih s pozicije vjere i moralne odgovornosti. Vjera
i moral, kao najjači resursi, glavno su oružje protiv nemorala i opće društvene
krize. A Ramazan je najljepša prilika da se ove vrijednosti uvećaju, iskažu i
na druge prenesu. Ramazan je posebna prilika koja nam daje snagu, volju i htijenje
da radimo za dobro vjere na svoju i opću korist čovječanstva. Sve je drugačije
i bolje u najodabranijem mjesecu. Ni u jednom mjesecu nije tako mila sedžda i
namaz kao u Ramazanu, ni u jednom mjesecu nema čovjek jake volje za obavljanje namaza
u džamiji, za učenje Kur’ana, za pojačanim ibadetom kao u mjesecu posta. Kaže
Allah dž.š.: „O vjernici! Propisuje vam se post kao sto je propisan onima
prije vas da biste se grijeha klonili, i neznatan broj dana, a onome od vas
koji bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva
podnose otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega
je bolje. A bolje vam je neka znate da postite.“
(El-Bekara: 183-184)
Prenosi se od Selmana el-Farisija r.a. da bi Poslanik a.s. održao govor uoči
Ramazana i rekao: „O ljudi, dolazi nam Ramazan, najodabraniji mjesec, u
njemu je počela objava Kur’ana, u njemu je jedna nafila kao farz u drugim
mjesecima, a farz u njemu je kao sedamdeset farzova u drugim mjesecima mimo
Ramazana. U njemu Allah dž.š. uvećava opskrbu vjernicima i onaj ko nahrani
postača imat će nagradu kao i postač, s tim da se od postačeve nagrade ništa ne
oduzima.“

Vjernici ispunjeni radošću i posebnim raspoloženjem dočekuju
Ramazan, zahvaljuju Allahu dž.š. i uče dove da im ojača zdravlje i da snage da
ga isposte i u ibadetu provedu. Čak i ljudi koji puno griješe u Ramazanu
nastoje biti bolji i klone se harama. Ramazan je šansa da se klonimo smutnje i nereda,
a da se posvetimo Kur’anu i dovi.

Meðu ljudima vlada nepovjerenje, zavist i zloba. Za te i slične
bolesti lijek se postiže redovnim izvršavanjem ibadeta i čuvanjem propisa
vjere. Ramazan je mjesec u kojem se vjernici natječu u dobrim djelima. Svaka
lijepa riječ, osmjeh, svako dobro djelo naš Gospodar u Ramazanu višestruko
nagraðuje. Ramazan je prilika da raščistimo sa grijesima, da učinimo iskrenu
tevbu i da čista srca uðemo u post nastavljajući i nakon Ramazana da živimo u
hairu i dobru kloneći se harama. Ramazan je prilika da se halalimo sa našom braćom
i sestrama, da se izmirimo i budemo što je moguće više svjesniji Allaha i Njegovih
imperativa, kao i zabrana. Satisfakciju ka tom cilju tražimo u obećanjima
Allaha dž.š. Koji je mjesec posta podijelio na milost, sveopći oprost i oslobaðanje
od vatre. Pa ima li lakšeg i boljeg načina za spasenje od mjeseca koji nam
ubrzo dolazi. Neka nam je svima hairli i mubarek najodabraniji mjesec Ramazan!