Odbranjen naučno-istraživački rad na temu: Muftija Muamer Zukorlić i njegov doprinos islamu

Image

Pri Islamskom univerzitetu u Medini, u oblasti metodologije naučnoistraživačkog rada, student treće godine fakulteta Hadisa Časnog, Berin Ljajić, je, uz Allahovu pomoć, uspješno priveo kraju i na koncu odbranio svoj naučnoistraživački rad na temu koja nosi naziv:“Muftija Muamer Zukorlić i njegov doprinos Islamu“.

Njegov mentor, dr doc. Salih bin Abdi-l Wehhab Sejjid El-Feqi, istaknuti učenjak u oblasti terminologije Hadisa i profesor grupe predmeta na fakultetu Hadisa Časnog, je svo vrijeme bio u toku i pomno pratio nastajanje ovog skromnog djela, koje je na kraju ocijenio najvišom ocjenom. Rad se sastoji iz tri dijela: prvog, koji opsežno i detaljno govori o biografiji cijenjenog Muftije, drugog koji tretira misionarsko djelovanje Muftije u toku njegovih studija sve do njegove inauguracije na mjesto muftije sandžačkog, i trećeg koji elaborira i obuhvata sva njegova veličanstvena djela i akcije od njegove inauguracije pa sve do današnjih dana. Rad sadrži opći prikaz utjecaja njegovog visočanstva, Muftije Muamera Zukorlića na politička kretanja u Sandžaku te zaokret u smislu voðenja politike prema Beogradu.

Govoreći uopšteno o povodu nastanka ovog rada, kao i o njegovim intencijama, autor istog, Berin Ljajić je rekao: “Nakon što mi je mentor dao mogućnost da proizvoljno izaberem temu-nisam se ni jednog trenutka dvoumio u pogledu njenog odabira, i ona je mogla biti samo jedna, a to je tema djela povodom čijeg nastanka vam se i obraćam. Moja duboka želja da o njegovom visočanstvu pišem na arapskom, i da na taj način bolje upoznam Bliski istok sa našim Muftijom te njegovim mukotrpnim radom i trudom na polju misionarstva te hizmeta islamu i muslimanima, me je odmah usresredila na oblast koju ću svojim radom elaborirati.

Arapski živalj ima puno muftija koji se odlikuju svojim širokim poznavanjem šerijatskog znanja, no, moj rad će ih upoznati sa još jednim takvim koji za razliku od drugih posjeduje i duboko poznaje, haman, svaku svjetovnu nauku, čovjekom za koga atributi „enciklopedista“,“intelektualac“ i „kosmopolit“ bivaju slabi u smislu njihove nedorečenosti, i za koga ćemo, objektivno rečeno, biti prisiljeni da uvedemo novi termin u našem lijepom bosanskom  jeziku, a ja predlažem da taj termin bude, ni manje ni više, nego „Muftija“.Ovaj rad je, Allahovom milošću, ugledao svjetlost dana i služi svojoj svrsi“.

Molimo Allaha da ovaj rad učini plodonosnim, da njegovog autora obilato nagradi, sve naše progresivne studente na Bliskom istoku pomogne  na putu traženja znanja, a našeg Mutiju učvrsti na stazi kojom dugi niz godina nepokolebljivo korača!