Mešihat IZ uspješno organizuje odlazak na Hadždž, petnaest posto više hadžija nego predhodne godine

Image

Hadždž kao peta temeljna islamska dužnost predstavlja vrhunac i krunu
ibadeta. Svake godine u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u
Srbiji, put svetih mjesta Mekke i Medine, uputi se veliki broj vjernika.
Mešihat  Islamske zajednice u Srbiji na sjednici održanoj 05.12.2012
godine donio je odluku o suspenziji Bekira Makića sa mjesta rukovodioca
Ureda za Hadždž i imenovala Enver ef. Omerovića za  novog rukovodioca.
Do promjena je došlo zbog problema koji su se dešavali predhodnih
godina, a bili su vezani za organizaciju Hadža i zloupotrebu službenog
položaja.

“Iako bivši rukovodioc Ureda za Hadž nije dostavio dokumenta Ministarstvu za Hadž, a  rješavanje dokumentacije u Saudijskoj Arabiji dosta je spor proces, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji je uspio da upiše registraciju nove agencije, s tim što je predhodni vlasnik i agencija izbrisana, tako da će Mešihat Islamske zajednice i dalje obavljati prijevoz i organizaciju Hadžda uspješno kao i do sada“, istakao je za Sandžak televiziju Enver ef. Omerović.

Hadž predstavlja jedinstvo u izvršavanju obreda, ibade­ta, nošnje kojom se hadžija služi, što daje jasnu sliku jednakosti ljudi, bez obzira na naciju, boju kože, materijalni položaj i status u društvu. Oni se meðusobno upoznaju, razmjenjuju životna iskustva.

„Ove godine put svetih mjesta Mekke i Medine poći će petnaest posto više hadžija nego predhodne godine. Hotel u kome će hadžije biti smještene biće 500 metara od Kjabe tako da će hadžije moći bez ikakvih problema obavljati svaki namaz u haremu u Medini je smještaj u blizini medinskog harema“

Zbog trenutne situacije u Siriji prijevoz hadžija biće organizovan avionom.

Izvor: Sandzak TV