Ministarstvo za hadž zabranilo rad agenciji Bekira Makića

Image

Kako SandzakPRESS saznaje, Ministarstvo
za hadž zabranilo je bavljenje organiziranjem hadža turističkoj agenciji Bekira
Makića koju je on zloupotrebljavao u organiziranju hadža, a zbog čega ga je Mešihat
razriješio dužnosti rukovodioca Ureda za hadž,. Ministarstvo je pored ove
zabrane Bekiru Makiću obavijestilo sve nadležne institucije i organe u Saudijskoj
Arabiji o toj odluci, kako pomenuta agencija nebi nastavila zloupotrebe u ovoj
godini. 

Takoðer, kako SandzakPRESS saznaje,
pomenuta agencija Bekira Makića je kažnjena novčanom kaznom zbog propusta i
zloupotreba u toku prošlogodišnje organizacije hadža.

Ovim je odluka Mešihata potvrðena kao
ispravna, i osujećen pokušaj pomenutog da zloupotrebi privatnu agenciju i putem
nje ucjenjuje Mešihat.

Izvor: SandzakPRESS.net