Konkurs za Master studije na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru

Image

Fakultet za islamske studije raspisuje konkurs za upis studenata u školskoj 2013/2014.godini na jednogodišnje i dvogodišnje master studije – msc.

FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE

raspisuje

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKOJ  2013/2014.GODINI

JEDNOGODIŠNJE DIPLOMSKE – MASTER STUDIJE – MSc.

DVOGODIŠNJE DIPLOMSKE – MASTER STUDIJE – MSc

Sample Image

Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:

–    koji su završili četvorogodišnje bečelor studije ili VII-1 stepen, sa prosečnom ocenom iznad 8,00
–    koji su završili četvorogodišnje bečelor studije ili VII-1 stepen, sa prosečnom ocenom manjom od 8,00

Radi upisa organizuje se polaganje prijemnog ispita i intervju sa kandidatom, kao i polaganje kvalifikacionih ispita za kandidate koji imaju prosjek manji od 8 za upis na master studije.

Dodatne informacije na Fakultetu za islamske studije,  Rifata Burdžovića 1, 36 300 Novi Pazar, tel: (+381) 20 51 00 190, (+381) 20 316 904, www.fis.edu.rs e-mail: studentska.sluzba@fis.edu.rs; sekretar@fis.edu.rs