Moj omaž Muhamed-ef. Salkiću

Image

Piše: Reisu-l-ulma
emeritus dr. Mustafa Cerić

Ima vjernika koji svoj zavjet Allahu ispunjavaju,
ima ih koji svoj život polože na tom putu, a ima ih koji to čekaju – nisu se
promijenili niti su išta izmjenili. Neka Allah nagradi iskrene za njihovu
iskrenost, i neka, ako hoće kazni licemjerne ili neka im oprosti, Allah zaista
prašta i milostibv je!
(Kur'an,
33, 23-24).

Jučer (14.
januar, 2014.) se navršila godina dana od iznenadnog preseljenja na Ahiret
Muhameda ef. Salkića, dugogodišnjeg generalnog sekretara Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sample Image 

Muhamed ef. Salkić
je roðen 1949. godine u selu Izbodu, općina Breza. Osnovnu školu završio je u
Brezi, a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1969. godine. Radio je kao
imam u Kazanfer-begovoj džamiji u Višegradu od 1971. godine, a od 1973. biva
promoviran u glavnog imama u Višegradu. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu 1978. godine. Iste godine je sa dužnosti glavnog imama
u Višegradu premješten na dužnost sekretara Medžlisa Islamske zajednice u
Sarajevu. Od 1981. do 1983. godine radio je kao advokatski pripravnik u udruženoj
advokatskoj kancelariji advokata Edaha Bećirbegovića i Alije Alihodžića u
Sarajevu. Godine 1983. dr. Ahmed Smajlović ga imenuje za rukovodioca Pravne službe
u Starješinstvu Islamske zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju.
Na toj dužnosti je ostao sve do agresije na naš narod i našu državu 1992.
godine. Uključio se u odbranu od agresije u Brezi gdje je rasporeðen na radnu
obavezu i izabran na funkciju sekretara za privredu i društvene djelatnosti u općini
Breza i tu dužnost obavljao je sve do marta 1994. godine. Muhamed ef Salkić je
u aprilu 1993. godine izabran za sekretara Sabora Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini, ali je zbog prekinutih putnih komunikacija tu dužnost preuzeo tek
u martu 1994. godine.

Još dok sam bio u
svojstvu naibu-reisa, predložio sam Muhameda ef. Salkića za generalnog
sekretara Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor je u oktobru
1994. godine to jednoglasno prihvatio. Tu časnu i odgovornu dužnosti generalnog
sekretara Rijaseta Islamske zajednice Muhamed ef. Salkić je obnašao 17 godina,
tačnije do 14. januara, 2013. godine. Tog ponedjeljka, nakon jednog od mnogih
napornih radnih dana, Muhamed ef. je u kasnim popodnevnim satima došao svojoj
kući u Æurčića mahali u Sarajevu. Osjećao je snažan bol u prsima i znojio se.
Nakon tuširanja legao je da se odmori. Edžel smrti bio je iznenadan i brz.
Muhamed ef. je predao dušu svom Gospodaru u 64. godini života.

Allah najbolje zna
zašto poziva Sebi neke ljude, koji bi, po našoj ljudskoj pameti, mogli i
trebali još ostati s nama, jer nam trebaju. Čini mi se da je Muhamed ef. otišao
kad smo ga najviše trebali. No, Allahovo je najpreče. Nije naše da o Allahovim
emrovima sudimo. Nama je ostavljeno da o časnim ljudima svjedočimo, posebno o
onima koji su svoje zavjete prema Allahu i prema ljudima vjerno i dosljedno
ispunjavali.

Ovo je, dakle,
moje svjedočenje o čovjeku ovdje i sada, na ovome svijetu, koji je vjerno
ispunjavao zavjete i dosljedno nosio preuzete emanete. Ovo je moj omaž, moj izraz
poštovanja i moj dug zahvalnosti, mom iskrenom bratu u vjeri, mom vjernom suradniku
u poslu i mom dragom prijetelju u životu, Muhamedu ef. Salkiću, koji zaslužije
ime El-Emin, Vjerni, i El-Siddiq, Iskreni. Upravo tako, Muhamed ef. Salkić je
bio vjeran i iskren u svemu što je govorio i u svemu što je radio. Sedamnaest
godina zajedničkog rada sa Muhamed ef. označio je najbolji i najplodniji dio
mog životnog i radnog vijeka. Dužnost reisu-l-uleme u Bošnjak nije samo najčasnija,
već je i najzahtjevnija i najnapornija – da ne kažem i najodgovornija. I zato
se tu dužnost ne može sam nositi, već se moraju imati vjerni i iskreni ljudi
koji vam pomažu u obnašanje te dužnosti. Ja sam imao sreću što mi je Allah
podario Muhameda ef. Salkića, koji nije samo bio vjeran i iskren suradnik, već
i visokostručna osoba u pravno-administrativnim poslovima Islamske zajednice.

Pošto nije moguće
da se svaka životna i poslovna situacija pokrije Ustavom, pravilnicima,
odlukama i zaključcima, onda je nužna pronicljivot, dosjetljivot i nadasve,
dobronamjernost i uvjerljivost onih koji vode i upravljaju poslovima i raspolažu
imovinom Islamske zajednice. Muhamed ef. Salkić je imao to šesto čulo nepisanog
pravila po kojem je bilo moguće uspješno voditi i upravljati Islamskom
zajednicom. Jedno od tih nepisanih pravila je dosljedna riječ i ispunjeno obećanje.
Svi koji su radili sa Muhamed ef. znaju da je bio dosljedan u svom govoru i
pouzdan u svom poslu. 

Na jednoj  od posljednjih sjednica Sabora Islamske
zajednice prije kraja mog mandata reisu-l-uleme, kada sam predlagao da mu se
produži još jedan mandata generalnog sekretara Rijaseta rekao sam da Muhamedov
rad vrijedi kao polovina ukupnog rada Zajednice, što neki nisi mogli ili nisu
htjeli razumjeti. Na poseban način ovdje želim posvjedočiti da, pored svih koji
su sudjelovali u koncipiranju i pisanju sadašnjeg važećeg Ustava Islamske
zajednice, Muhamed ef. Salkić je zasigurno najzaslužniji za sadašnji Ustav
Islamske zajednice. Nije pretjerano ako kažem da je on bio glavni pisac
Ustava.   On je bio najbolji poznavatelj pravnog i
administrativnog ureðenja Islamske zajednice. On je razumijevao slovo i duh
ustavne, pravne i administrativne problematike Islamske zajednice. To svoje
iskustvo Muhamed ef. je sabrao u knjigu: Ustavi
Islamske zajednice
  (El-Kalem, 2001.).

Muhamed ef. Salkić
je imao veliku želju da aktivno sudjeluje u izradi jednog novog Ustava Islamske
zajednice u kojem bi se saželo cjelokupno dosadašnje naše ustavno iskustvo od
1882. godine do danas. Na tematskoj sjednici Rijaseta Islamske zajednice u
Fojnici od 28. 02. 2012. otvorila su se ustavna pitanja sa posebnim fokusom na
očuvanje i razvijanje prekodržavnog mulimansko-bošnjačkog jedinstva. U Fojnici
su se čule različite ideje i predlagana različita rješenja a sve u cilju jačanja
naše Zajednice. Muhamed ef. je bio veoma sretan što mu se pružila prilika da
svoje znanje i dugogodišnje iskustvo pretvori u dokument od fundamentalne važnosti
za Islamsku zajednicu. Pitanje amandmana ili novog ustava Sabor Islamske
zajednice je više puta pokretao. Cijeli jedan mandat od četiri godine Sabor je
potrošio bez pomaka. Muhamed ef. nije bio nametljiv ni u čemu pa ni u onim
poslovima koji su bili njegova stručnost i zato je želio da se drugi uključe u
ustavnu tematiku, ali na kraju se taj posao ipak njemu vratio. I zato se
Muhamed ef. nakon Fojnice bijaše posvetio svim bićem u koncipiranje novog Ustava
Islamske zajednice bez ikakvih ograničenja, sa velikom željom da se Islamska
zajednica ustavno uredi na najbolji mogući način.

No, odjedanput,
kao iz vedra neba, zaključci i odluke sa tematske sjednice Rijaseta u Fojnici
su osporene, da ne kažemo iznevjerene od samih sudionika. To je Muhameda ef.
jako pogodilo, jer ga je podsjetilo na stara vremena kada bi se u Islamskoj zajednici
o nečemu dogovorili odgovorni i ozbiljni ljudi, a onda bi se iz nepoznatih
razloga sve zaboravilo kao da se ništa nije ni dogodilo, ili kao da se dogodilo
sasvim nešto drugo. U sedamnaestogodišnjem zajedničkom radu u Islamskoj
zajednici nisam ga vidio nikad kaharnijeg i razočaranijeg zbog nedosljednosti
onih koji su u Fojnici govorili jedno a poslije Fojnice drugo, ili su samo
šutili. Sve nam je bilo jasno. Mi smo radili i uradili koliko smo znali i šta
smo mogli. Neka sad drugi nastave. I sa donošenjem amadmanima na Ustav i pisanjem
novog Ustava. Kako god bude to je njihova odgovornost.  Neka im Allah pomogne.

Nakon predaje dužnosti
reisu-l-uleme, početkom januara 2013. godine otišao sam u Jordan. Muhamedova kćerka
Sadžida me nazvala 14. januara da mi kaže: "Moj Babo je preselio".
Nisam je odmah razumio. "Reisefendija, ja sam Sadžida, Muhameda Salkića kćerka.
Moj babo je danas umro." Bilo mi je jako teško to saznanje. Osjećao sam da
sam izgubio roðenog, najroðenijeg. Jer Muhamed ef. jest mi bio kao roðeni brat.
Bez dvojbe odmah sam se vratio u Sarajevu na dženazu mom dragom Muhamed ef. O
nekim detaljima oko Muhamedove dženaze nekom drugom prilikom, ali ovoga puta želim
reći da mi je drago da je Muhamed ef. Salkić ukopan u haremu Æurčića džamije,
gdje je često imamio, hatibio i džematlija bio. Nedavno sam posjetio njegov
mezar i proučio mu Fatihu.

Mene je Muhamed
ef. Salkić zadužio svojom vjernošću, svojom iskrenošću, svojom odanošću, svojim
znanjem, svojim moralom, svojom dosljednošću i nadasve, svojim povjerenjem u
mene i moj opći rad u domovini i svijetu. Iako smo ponekad imali žustre rasprave o nekim pitanjima, obojica smo
znali da želimo samo dobro našoj vjeri i Zajednici. Posebno sam dužan Muhamedu
ef. za njegov sabur i otpornost na udarce koje je trpio zbog mene. Neopravdano,
ali to je tako. Muhamed ef. je bio pod udarom zato što je bio i ostao do kraja moj
životni i poslovni saputnik. Bili smo i do kraja ostali na istom putu. Muhamed
je kriv zato što je vjerno čuvao povjereni mu pravni, administrativni i
financijski emanet. Muhamed ef. je bio na meti zato što je čuvao i štedio
imovinu Islamske zajednice tako da je bilo moguće pomoći da se pokrene projekat
izgradnje džamije u Ljubljani i mnogi drugi veliki projekti. Jučer su to
muslimani u Ljubljani, na čelu sa muftijom Nedžadom Grabusom, prepoznali učenjem
hatme za dušu Muhameda ef. Salkića. Hvala im i od mene za to.

Mnogo je još
razloga zbog kojih sam dužnik Muhamedu ef. Salkiću, ali jedan mi je najbitniji,
a to je moje svjesno i savjesno priznanje da je moje obnašanje dvodecenijske dužnosti
reisu-l-uleme u Bošnjaka (1993-2012) bilo uspješno zahvaljujući Allahovoj
milosti i Muhamedovoj predanosti. O drugim ljudima koji su bili oko, ispred i
iza mene, drugom prilikom, ako Bog da. 

Molim Allaha
Milostivog da Muhamed ef. Salkiću  oprosti grijehe i nagradi ga Džennetom. Muhamedovoj
 hanumi Hafi, kćerkama Selmi i Sadžidi,
sinu Fejlemu, Muhamedovim roðacima i prijateljima neka Allah dadne sabur i
lijepo svjećanje na čovjeka koji nas je sve toliko zadužio svojim plemenitim životom.
Amin!