Obraćanje muftije Muamer-ef. Zukorlića na komemorativnoj akademiji “Štrpci bez mezara” u Prijepolju

Image

Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdu lillahi rabbil alemin, vessalatu vesselamu ala
resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžme'in.

Braćo i sestre, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve
berekatuhu i topli pozdravi za sve one kji se pozdravljaju na drugačiji način,
odnosno na svoj način.

LEKCIJA SMRTI

Evo nas ovdje, prisustvujemo veoma važnom času, času gdje
lekciju drži najstrašniji predavač, a to je SMRT.
Smrt je najveća lekcija,
lekcija koju niko ne može zaobići, koju neki mogu odložiti, ali nikada izbjeći.
Lekcija koja nam ukazuje gorku realnost relativnosti, privremenosti i
ograničenosti. No, to su lekcije smrti kada dolazi uobičajeno poslije bolesti,
starosti, dugoga života. Ma koliko očekivana smrt, ona je i dalje strašna, gorka
i predstavlja najjaču i najstrašniju lekciju. Šta je tek sa lekcijom smrti koja
naiðe, ili koju donesu zločinci zato što mrze, a mrze zato što su prazni,
nesigurni u sebe, jer nemaju u sebi šta da vole. Da bi prekrili sopstvenu
prazninu misle da će ubijanjem drugih i drugačijih popuniti te praznine. Neće i
vjerujem da su se svi zločinci suočili sa time da je i nakon zločina njihova
duša bila još praznija i prerasla u potpunu pustoš. Lekcija smrti sa kojom su
se suočili oteti u Štrpcima, Sjeverinu i drugim stratištima zapravo je nešto
što se ne smije i ne može zaboraviti.

ZABORAVITI ZNAČI AMNESTIRATI

Zaboraviti lekcije znači amnestirati zločince i poručiti im
da mogu oni, ili njima slični, da se pripremaju za nove zločine i nova zla. No,
potpuno se predati sjećanju na takve zločine rizikujemo da postanemo taoci
toga. To je druga krajnost i druga opasnost. Zločin je gorki plod mržnje, a
jedna mržnja ne može opravdati drugu mržnju. Zato žrtva, porodice žrtava, narod
kome pripada ta žrtva ne smiju odgovoriti na mržnju mržnjom. Odgovoriti na
mržnju mržnjom znači legalizovati mržnju, ovjeriti je kao nužnu realnost. Zato
se ponosim na svoj, bošnjački narod što poslije svih zločina, onih genocidnih
razmjera u posljednjih stotinu godina do posljednjeg u Bosni, od Prijedora do
Srebrenice, kao i svih drugih zločina u Sandžaku i Bosni, nije podlegao toj
kušnji i nije na mržnju odgovorio mržnjom.

Ponekad smo i u tom smislu prešli granicu. Slažem se, tu je
bilo naivnosti, jer da je nije bilo dželati ne bi imali priliku da urade to što
su uradili. Najbolje je biti dobar i dobrotu zaštititi mjerama koje su
neophodne, ali ako to već niste, onda u izboru izmeðu zločinca i žrtve,
dugoročno, moralno, ljudski, ipak je bolje biti žrtva, ma koliko to bilo
surovo, pa čak i morbidno.

NIJE NAM DOSADILO DA DOLAZIMO

Rane ovog zločina na strani žrtve, ako ništa, izliječit će
vrijeme nove generacije, a rane zločina bojim se da se nikada ne mogu do kraja
izliječiti u svijesti i savjesti onih koji su na bilo koji način bili bliski
zločincima. Sve ovo, zapravo, jesu neki od aspekata ove lekcije i sve ovo nas
je danas dovelo ovdje da poslije 21 godine kažemo: „Nije nam dosadilo da
dolazimo, nije nam dosadilo da se u ovome broju sa sve etičkim, kulturološkim,
vjerskim i drugim različitostima evo ovdje danas sastanemo, sa još više
energije negoli prošlih godina.“ Gorčina ukusa i veoma ružan osjećaj da je
morala proći 21 godina od zločina, a da još nemamo jasnu osudu sa vrha vlasti, od
države, niti jasnu sudsku presudu, niti minimalna obeštećenja, satisfakcije za
porodice. To udvostručuje težinu samoga zločina.

KAD NEPRAVDA ZAVLADA

Nepravda je, nažalost, jedna od osobenosti ovoga svijeta. Ne
može se reći da je čudno da se desi nepravda ili zločin. Bilo je uvijek zla i
zločina. Čak se, ma koliko to bilo tragično i gorko, ne može reći da se tu
završava sva propast. Naprotiv, propast počinje kada nepravda zavlada, a ne
kada se desi. Nepravda se može desiti i slučajno, da nešto izmakne kontroli. Uvijek
će biti zla, zločina i kriminala, ali je problem za jedno društvo kada oni
zavladaju. Činjenica je da 21 godinu mi ovdje dolazimo bez predstavnika
općinskih vlasti, pa onda gospodine Jovanoviću neka Vas ne čudi što na ulazu
ove zgrade u objektu Doma kulture u kafeteriji, prije početka i u toku ovog
skupa, čujete glasnu muziku. Ti ljudi očito, kao zakupci prostora Doma kulture,
imaju drugačiju poruku sa čela općinskih, a možda i viših vlasti. Dokle god oni
ne dobiju nalog svojih poslodavaca da promijene svoje ponašanje, oni ga neće
promijeniti. Moramo se boriti da se stanje promijeni. Allah dž.š. u Kur'ani
Kerimu kaže: „Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok on ne izmjeni
sebe.“

NIKADA NEÆU ODUSTATI OD ISTINE

Dakle, promjena se ne može čekati, već mi se moramo boriti
za promjene. Vama je jasno šta sam sve morao trpjeti za ovih dvadeset godina,
pod svim udarima, da objasnim da moja vjera islam nije isključivo duhovna
disciplina koja me tjera da se zatvorim u džamiji i da tamo učim i ibadetim,
već ako odem u džamiju da se tamo napunim, da osvježim svoju duhovnu i moralnu
snagu, a da prodor svoje vjere dokažem u porodici, poslu, na ulici i zajednici.
To je moja vjera islam. Zato nisam i neću nikada odustati da govorim i promovišem
istinu, koja je obično za vlastodršce, obično za nepravednike, uvijek gorka.
Kada kažete istinu na vas se obruše mediji, političari, razni interesni faktori
koji vas nacrne da kada pročitam ili vidim nešto u medijima o sebi malo mi fali
da se i ja osudim. Toliko agresivnosti, ali na taj način vrište samo oni koji
su nemoćni pred istinom, jer laž uvijek pobjeðuje galamom. Laž može da pobijedi
samo kada se zagalami, kada se ne da prilika da se istina jasno, glasno i
adekvatno čuje. Uprkos svemu tome to mi je uvijek bila potvrda da smo na pravom
putu. Što su bili veći njihovi napadi i udari značilo je „pojačaj aktivnost“. Obruč
oko zlih se steže i zato oni vrište i nervozni su.

MRAK SE POBJEÐUJE SVJETLOM, A SVJETLO SE DOVODI ZNANJEM

Mrak se ne pobjeðuje ni motkom ni puškom, mrak se pobjeðuje
svjetlom. Svjetlo se ne dovodi silom već pameću, instalacijom, projektovanjem i
pravljenjem sistema sa izvorom energije do svjetlosti. Zato je nama potreban
trud, znanje da dovedemo svjetlo do svakog budžaka i da osvijetlimo svaki dio
našega prostora. Nepošteni, kriminalci, zločinci funkcionišu u mraku, njihovi
se prsti snalaze u mraku. Zato mi moramo dovesti svjetlo istine kod svakog
čovjeka. Naravno, ima onih koji neće svjetlo. Oni u toku dana idu u podzemlje,
jer u tome se dobro snalaze. Naše je da im ponudimo svjetlo i u tome nikada ne
smijemo odustati. Pored toga što nećemo odustati od istine obećavam vam prvo
lično, a i u ime svih koji prihvataju ovaj program ujedinjenosti, da nikada
nećemo prestati držati ruku ispruženom za sve one koji je žele i koji hoće sa
nama na putu te istine. Vi dobro znate, posebno posljednjih godina, kako smo
predstavljani u medijima sa ciljem da se Muftija, njegovi prijatelji,
organizacije i institucije koje vode izoliraju kao opasnost, kao kancer koji će
da uništi i zapali Srbiju. Trebalo je nas izolirati zato što su znali snagu
istine naše riječi. Onda, ako bi nas izolirali imali bi šansu da prave sliku
kakvu oni hoće. Mi nikada nismo odustali od naše ispružene ruke. Istina, to
nimalo nije bilo lahko.

UDAJA POLITIČKIH PREDSTAVNIKA SANDŽAKA

Od 1993. godine, kada sam zadužio poziciju muftije, do danas
jako malo je perioda kada smo mi u Beogradu imali sagovornike koji su bili
spremni pošteno i korektno prihvatiti našu ruku. S druge strane, trebate držati
tu ruku ispruženu i objasniti svom narodu da je to normalno, a pritom imati nad
svojom glavom i genocid u Srebrenici nad bošnjačkim narodom u Bosni, Štrpce,
Sjeverin i naći moralnu i mentalnu mjeru u toj komunikaciji. To je hod žicom i
nemoguća misija, ali mi ovdje nismo odustali jer si uvijek u riziku da olako
amnestiraš sve krivce, drugim riječima, da se udaš za usko političke i lične
interese, što je, nažalost, učinila većina dominirajućih političara u Sandžaku,
koji su sve zaboravili i kažu: „Ne zanima nas ni ta Srebrenica ni Štrpci. Znate,
mi imamo naše računice. Šetat ćemo od liste do liste, procjenjivati ko će
sljedeći da dobije vlast, pa ćemo sa njim na listu.“ Svaki puta ćemo istu priču
hvalospjeva pjevati novom voði, vladaru da je najbolji, a zaboraviti sve ono
što smo za njega rekli prije pet ili više godina. Takvi postoje i, nažalost, 24
godine dominiraju sandžačkom scenom. To je jedna od ključnih barikada napretka
na ovome prostoru.

ZORAN ÐINÐIÆ JE JEDINI PRIHVATIO NAŠU ISPRUŽENU RUKU

Kažem, imali smo veoma malo prilika i kratkih perioda da dobijemo
pravog sagovornika u Beogradu. Historija svjedoči da su to bile dvije kratke
godine sa premijerom Ðinðićem. Za njega su mi tada očitavali, vjerovatno i
njemu: „Oko čega su se našli ultrasekularista Zoran Ðinðić sa kojim Muftija
veoma malo može imati ideoloških sličnosti.“ Sada ovdje govorim da smo se oko
svakog pitanja dogovarali u nekoliko minuta, a ključni dogovor je trajao pola
sata. Definisali smo oko čega se slažemo i ne slažemo. Ispalo je da je veoma
malo onoga oko čega se ne slažemo. Više od 80% je bilo onoga oko čega se
slažemo po pitanju Sandžaka, Srbije, Bošnjaka, Srba, pogotovu u pitanju svih
razvojnih, ekonomskih i drugih potreba. Za oko 80% pitanja oko kojih smo se
složili rekli smo: „Hajmo zajedno i odmah“, a za 20% što se ne slažemo: „Hajmo
svako za sebe i kasnije.“ Osnova dogovora bila je činjenica da me taj čovjek
nikada nije lagao. Kada su došli oni poslije njega i htjeli neku vrstu
partnerstva sa mnom, prva primjedba koju su mi rekli bila je: „Ne moraš toliko
da pominješ tog Zorana Ðinðića.“ Ja sam rekao da ga nisam spominjao dok je bio
živ, ali sada ću ga spominjati. Izmeðu ostalog, što je bio takav i glavom je platio.
Njegova lekcija je lekcija za Srbiju za sva vremena.

FALIO JE DRŽAVNIK SA DRUGE STRANE

Neki su je razumjeli, neki će je postupno razumjeti, a neki
nikada neće. Mi koji je razumijemo, kao i ove druge lekcije tragičnih,
zločinačkih smrti, iz toga moramo crpiti energiju da nastavimo ovim našim
putem. Kazat ću da poslije toga u pokušaju svih vladara Srbije da komuniciraju
sa mnom i mene sa njima, bilo je komunikacija, ali falio je državnik s druge
strane. Razgovarao sam sa njima više puta, dugo i pokušavao na isti način da
nastavim ono prethodno i da im dam priliku. Šta bih god govorio da je važno za
narod, državu, naciju oni to nisu registrovali. Ako bih pomenuo nešto od čega
bi imali partijske, a posebno lične koristi, lampice bi im se brzo palile. Ali
to je bilo polje gdje se ne može praviti dogovor sa mnom. Sa mnom se mogao
praviti dogovor na principima, vrijednostima i sve što sam Srbiji nudio u proteklih
20 godina bilo je tako formulisano, da je bilo istovremeno od interesa i za
Bošnjake i Srbe, za Sandžak i Srbiju. Nažalost, oni to nisu prepoznavali. Zato
su mnogo puta dolazili ovdje po glasove, dobili glasove, uz ovo isto
skandiranje: „Muftija, Muftija“, a potom zaboravljali i slali nam žandarmeriju
da nas dovodi u red, ti isti koji su odavde nosili glasove.

IMAM SAGOVORNIKA U ČEDOMIRU JOVANOVIÆU

Meni kažu: „Oštro si napao toga i toga, to nije dobro i
politički mudro.“ Izvinite, ali ne želim biti tako mudar. Ne mogu na tu vrstu
nemorala da budem fin i nikada to neću biti. Uvijek ću im kazati kada
iznevjere, izdaju, prodaju, prekrše dogovore i ugovore. Istine radi, od tada do
sada imao sam sagovornika u predsjedniku LDP Čedomiru Jovanoviću, ali kao
opozicionom političaru, što nama jeste bilo moralno, civilizacijski bitno, ali
ono što i dalje čekamo jeste da dobijemo sagovornike na čelu države, one koji
će biti kadri da budu pravi državnici. Državnik je onaj koji zna da naðe mjeru
izmeðu interesa države, interesa svog i drugih naroda, da bude predsjednik,
premijer svih graðana ove zemlje, neovisno kojoj oni vjeri ili naciji
pripadaju. Takve političare, predsjednike želimo, takve državnike hoćemo. Takve
ćemo pomoći i ja kao muftija ću pomoći, pa neka mi zamjeraju i stavljaju granice
izmeðu  politike i vjere. Ja inače mrzim
granice. Šta ću, prosto ih ne volim.

VAKAT JE ZA KORJENITE PROMJENE U SANDŽAKU

Mnogo se, pogotovu ovih dana, govori o nepravdama koje su
Sandžaku nanijete. Ja u to sada ulaziti neću, ali na jednu ključnu želim da
ukažem. Srbija je zadnjih 14 godina dva puta napravila korjenite promjene u
političkom smislu. Ja tražim od Srbije da nam dopusti da i mi u Sandžaku
pravimo promjene. Ne tražimo da nam Srbija ili srpski političari prave
promjene, ali tražimo da sa pozicije vlasti omogući ovom narodu da on glasa
koga hoće, bira koga hoće i da on odlučuje da li će mijenjati ili neće. Ne mogu
da se pomirim s tim jer poznajem moj narod, sa njim živim. Ma koliko da sam subjektivan
i objektivan sam. Ne mogu da se pomirim s time da moj narod nema snage i
svijesti da napravi bilo kakvu promjenu, već želi da bude talac dvojice
političara toliko godina. Ne mogu da se pomirim s time. Znate šta se dešava? Taman
doðe vrijeme da se neko makne, on se preuda od propale politike u Beogradu za
nadolazeću politiku i obezvrijedi sebe. To bi bio moj zahtjev i moja molba
Beogradu.

Nećemo da rušimo Srbiju, da odcjepljujemo Sandžak, niti
činimo išta što će ugroziti državne, nacionalne interese. Imamo problem da
ostvarimo naša prava u okviru te države i tih nacionalnih interesa, ali od vas
očekujemo da nas prihvatite kao ravnopravne graðane ove zemlje, a isto tako i da
nam ne namećete vaše sluge za naše vladare. I da je valjalo bilo je predugo –
24 godine. Vakat je da ustupe mjesto mlaðim ljudima, novim generacijama, neka
se oprobaju.

Da ne ulazim u ono što su činjenjem i ne činjenjem učinili i
opustošili i ovo Prijepolje i ovaj Sandžak. Šutjeti na zločin u Štrpcima, šutjeti
21 godinu – dosta je za odlazak. U moralnom smislu oni koji su šutjeli ovdje u
Prijepolju i Sandžaku 21 godinu i djelovali da se ova tema što prije zaboravi,
prelazeći svaku granicu, potkupljujući neke porodice da se utiša ovaj glas,
dovoljno je da kažu: „Hajmo se malo skloniti dok nas narod zaboravi.“

RUHO REZIL, RUHO VEZIR

Vrijeme je da se dese promjene u ljudskoj prirodi, jer ako
imaš najljepše odijelo, pa ga stalno nosiš, dosadi ti, pa bi obukao trenerku,
pidžamu, samo da malo promijeniš, jer sebi si dosadio na ogledalu. 24 godine mi
nosimo džoke, tranje i kojekakve neprikladne haljine i opet nam govore: „Najljepše
su vam, neka vam ih.“ Zaista je vrijeme da promijenimo odijelo, jer kod nas ima
ona izreka: „Ruho rezil, ruho vezir.“ To znači da ljudi po odijelu gledaju jesi
li bruka ili vezir. Ruho je identitet, ono što nas predstavlja, a ovi što nas
24 godine predstavljaju iz Sandžaka zaista nas loše predstavljaju.

MOLIMO VAS NEMOJTE NAS VIŠE PREDSTAVLJATI

Znate, kad je neko napao čovjeka, a on pozvao sina da ga
brani. Sin je pitao: „Jesi li mi udario oca?“ Ovaj je odgovorio: „Jesam.“ „Haj
udari ga još jednom“ – reče sin. Ovaj ga udari. „Haj opet, ako smiješ“, a ovaj
ga opet udari. Otac na kraju reče: „Sine, nemoj me više branit.“ Mi kažemo
našim predstavnicima: „Tako ste nas loše predstavljali, molimo vas nemojte nas
više predstavljati. Dajte onima koji će nas braniti na pravi način.“ Šta je
uloga jednog narodnog poslanika iz Sandžaka? Da kada bude izabran ne zaboravi
ko ga je izabrao. Kada uðe u Parlament u Beogradu da zna da je on narodni
poslanik onog naroda koji ga je izabrao i poslao. Svjedok sam, ove dvije decenije
koga su god izabrali iz Sandžaka, koji je grlio narod u kampanji, obećavao,
mazio ga i pazio, kada ode u  Beograd,
kao da mu sihir postave – nešto mu se desi i on zaboravi odakle je došao. Poslije
heftu dana doðe i kaže: „U Beogradu kažu treba ovako.“ Pitam se da li oni
predstavljaju Beograd u Sandžaku, ili Sandžak u Beogradu. Pobrkaju pravac, idu
jednosmjernom ulicom, a to je zabranjeno. Njihova ulica je predstavljanje
Sandžaka u Beogradu. Takvi nam predstavnici trebaju, ali nam treba ambijent u
kojem će se oni normalno birati i smjenjivati, a ne biti talac. Jedno vrijeme
je Koštunica bio najbolji na svijetu, mogao je i „vrijeme da promjeni“. Poslije
toga, sjećate se kako je Velja Ilić sve živo prekopao ovdje, ali ništa nije
završio. Pa Tadić, koji je bio „naše sunce koje nas grije“, samo sa njim i ni
sa kim više. Sada evo došao Vučić da nas „sunce ugrije“, a mi se smrzosmo.
Svaki put, ali nikako da nas ugrije. Neka srpski većinski narod bira svoje
predstavnike koje hoće, mi im se u to nećemo miješati. Neka bošnjački manjinski
narod slobodno izabere svoje predstavnike, a onda neka oni sjednu, pa neka se
dogovore kako je najbolje i za Sandžak i za Srbiju, a ne za dva vječita
ministra, koji će ovim redom zaraditi penzije u ministarskim foteljama i oboriti
sve rekorde na svijetu i ući u Ginisovu knjigu rekorda.

NISMO MIRNI OD PONAVLJANJA ZLOČINA I GENOCIDA

Neko će reći: „Kakve to veze ima sa Štrpcima?“ Ima veze, jer
dok je takvih na vlasti zaista ja nisam miran da mi se ponovo ne dese Štrpci.
Dok mi neko u Domu kulture pušta glasnu muziku dok je u toku komemoracija,
kakva mi je to poruka? Zato nisam miran, zato hoću svoje predstavnike, one autentične,
kada će zajedno i Bošnjaci i Srbi kazati da je zauvijek zatvorena stranica
genocida i zločina. Otvaramo novu stranicu u kojoj ćemo gledati u prošlost samo
radi lekcije, a u budućnost sa uvjerenjem da pravimo novo zajedničko sutra bez
mržnje.

Govori se o jednakosti. Jednakost je relativna i teško je
tražiti jednakost. Ljudi sami po nekim svojim parametrima nisu jednaki. Mi ne tražimo
da budemo jednaki sa srpskim narodom, jer brojke to ne dozvoljavaju. Mi tražimo
da imamo jednake šanse. Borimo se za društvo jednakih šansi i pojedinačno i
kolektivno.

SANDŽAKLIJE USPIJEVAJU SVUGDJE OSIM U SRBIJI

Dajte nam iste šanse, isto nas tretirajte zakonom i poslije
toga se ne brinite kako će biti. Mi Bošnjaci, posebno mi Sandžaklije, u cijelom
svijetu smo to pokazali. Pitaju: „Šta ćete uraditi, šta će ovaj program?“ Treba
li veći dokaz, već da prošetate od Novog Zelanda do Kanade. Gdje god naðete
Sandžakliju on je neki šef, direktor ili gazda. Svugdje može to da bude, samo
ne može ovdje u Sandžaku i Srbiji. Ne zanosim se da nas vole Australijanci,
Kanaðani, Nijemci, pa su dali poseban status nama Sandžaklijama. Nisu sigurno, nego
su samo dali jednake šanse. U toj šansi naši Sandžaklije, peštersko-bihorski
gorštaci, kroz ovo stoljeće preživljavanja, postali su najsposobniji. Ova
država ne samo da ima obavezu, već ima i šansu da pruži priliku pravim
Sandžaklijama. Oni će izvući iz krize i Sandžak i Srbiju. Jedno vrijeme kada im
date šansu ne pitajte ih šta rade i kako. Dajte im neku priliku neka se snaðu,
ali im tražite rezultat i na kraju ćete dobiti rezultat.

Sve vas selamim i molim Stvoritelja da počasti i blagoslovi
ovaj skup, vašu energiju kojom se svjedoči odlučnost protiv zločina, zla,
nepravde, odlučnost da naše stanje mijenjamo, i to u cilju dobra za sve ljude.

(Glas islama)