Hutba o vrijednostima Kur'ana

Image

Zahvaljujemo se Uzvišenom Allahu džele ša’nuhu, za svaku blagodat koju nam je podario. Neizmjerna hvala pripada Njemu za blagodat Islama, Kur'ana i namaza. Uzvišeni Gospodar je rekao: „I ako biste brojali Allahove blagodati nikada ih ne biste pobrojali.“ Zato smo dužni razmišljati o Njegovim blagodatima i neprestano mu se zahvaljivati na njima.

Allah džele ša’nuhu, je ummetu Muhammeda sallallahu alejhi we selem, podario mnoge blagodati i mnoge puteve kojima se ubiraju sevabi, ali definitivno najlakši, najljepši i najbrži put ubiranja sevaba jeste učenje Kur'ana Časnog. Tome najbolje svjedoči ajet gdje Uzvišeni kaže:

“Oni koji Allahovu Knjigu čitaju I molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati.”

Kao i hadis gdje Poslanik, sallallahu alejhi we selem kaže:

“Ko prouči jedan harf iz Kur'ana piše mu se dobro djelo, a nagrada za dobro djelo je desetorostruka. Ne kažem da je Elif-lam-mim jedan harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf.” Eh, koliko harfova ima u Kur'anu i koliki su sevabi za njihovo učenje!

Ukoliko proučimo bismilu u kojoj se nalazi 19 harfova, onda ćemo shodno hadisu zaraditi 190 sevaba, a ukoliko proučimo jednu stranicu Kur’ana, koja u prosjeku ima 500 harfova steći ćemo pet hiljada sevaba, pa zamislite veličinu nagrade ako bi se svakodevno družili sa Kur’anom.

Poslušajte dva hadisa Poslanika sallallahu alejhi we selem, gdje se kaže:

„Učite Kur'an! Allah, zaista, neće kazniti srce u kojem se on nalazi. Kur'an je gozba Allaha Uzvišenog, pa ko joj prisustvuje – siguran je, a ko voli Kur'an – neka bude radostan.”

“Zaista, Allah meðu ljudima ima svoje dostojanstvenike.” Neko upita: ”A ko su oni, Allahov Poslaniče?” On odgovori: ”Učači Kur'ana su Njegovi dostojanstvenici i izabranici.”

Poslanik, a.s. je takoðe rekao:

“Ko bude učio Kur'an i radio po njemu, Allah će na Sudnjem danu njegove roditelje krunisati krunom, čija će svjetlost biti veća i blještavija od svjetlosti Sunca. Pa šta mislite kakva li je tek nagrada i počast.”

Zar ne želiš da na Dan tuge ti budeš radostan, zar ne bi voleo da ti Allah podari nur kada svi drugi budu obavijeni crnilom. Ako te to raduje i veseli, onda poduči svoje dijete Kur’anu. Ukoliko nisi u mogućnosti da to sam učiniš, iskoristi ovu šansu i upiši ga u Školu Kur’ana Časnog ili ga dovedi da pred imamom nauči Allahovu knjigu učiti.

Mi moramo imati svijest o važnosti naših odgojno-obrazovnih institucija koje nam pomažu da odgojimo našu djecu. I kao što je Ibrahim a.s., “sklonio svoju djecu sa ulice”, i doveo ih pored Časnog hrama, kako Kur’an kaže, dakle u instituciju, da bi na tom mjestu Allaha obožavali i dobri ljudi postali, tako i mi moramo koristiti naše institucije. Jedna od njih je Škola Kur’ana Časnog, koja pored Kur’anske edukacije nudi našoj djeci i odgoj i produhovljenost.

Koliko je bilo teško pre desetak godina govori činjenica da su naši studenti prelazili hiljade kilometara da bi naučili Kur’an, a danas imaju Školu Kur’ana u svom gradu. Jedna takva priča se desila jednom od naših studenata u Kairu koji je želio da uči Kur’an pred poznatim šejhom. S obzirom da je šejh bio prezauzet odbio ga je govoreći mu da već ima mnogo učenika. To veče je ovaj student, a iz velike ljubavi prema Kur’anu, usnio Muhammeda, s.a.v.s., koji mu je rekao vrati se šejhu i reci mu da sam te ja poslao. Ja resulallah, reče mladić uzbuðeno, a otkud će on znati da si me ti poslao. Poslanik mu odgovori, reci mu samo dvije riječi – ZUMEREN ZUMERA – što u prijevodu znači: u grupama, u grupama.

Mladić je ujutru opet pokucao na šejhova vrata, i nakon što je šejh nelagodovao što ga ponovo vidi, mladić mu je ispričao san i spomenuo poruku od Poslanika. Učitelj je uveo mladića u svoj stan i plačljivim glasom mu počeo pričati šta znače te dvije riječi. “Sinko moj, jednom sam u snu video Resulullaha, a ko ga vidi u snu kao da ga je vidio na javi, pa sam ga upitao – Ja resulallah, kako će učači Kur’ana ulaziti u Dženne?. A on mi reče – ZUMEREN ZUMERA – u skupinama, u skupinama.

Molim Uzvišenog Allaha da nas opskrbi učenjem Kur’ana, da nam podari svaki hajr na ovom svijetu, svaki hajr na onom svijetu, i da nas sačuva Džehennemske vatre.