Dudić u Temi dana govorio o historijskoj posjeti Kataru