Tema dana – Odlazak hadžija – mr. Enver ef. Omerović