U Mekki završen simpozijum o propisima hadža

Image

U periodu od 28.09.2014- 30.09.2014 godine, u Mekki je održan naučni simpozijum pod nazivom „Propisi Hadža“.

Na poziv ministra Hadža, dr. Bender bin Muhammed Hamza Hidžara, na 39. Meðunarodni simpozijum uzeo je učešće i predsjednik Mešihata, Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud ef. Dudić.

Na skupu je uzelo učešće preko pedeset znamenitih ličnosti, islamski učenjaci, ministri i poglavari islamskih zajednica.

Oni su tokom trodnevnog simpozijuma govorili o propisima hadža, tavafu, ihramu, umri, Arefatu, propisima hadža prije Poslanika islama i dr.

Skupu su prisustvovali izmeðu ostalih, vrhovni muftija Saudijske Arabije, Abdulaziz bih Abdulah bin Muhammed Al Ali-Šejh, imam i hatib Kabe, Adburahman bin Abdulaziz es Sudeisi , ministar Hadždža, dr. Bender bin Muhammed Hamza Hidžar, imam i hatib Mesdžidul-Aksa iz Palestine i mnogi drugi iz islamskog, arapskog i muslimanskog svijeta.

Predsjednik Mešihata dr. Mevlud ef. Dudić je takoðe uzeo učešće na simpozijumu i govorio na temu „Iskustva u organiziranju Hadža“.

Tokom boravka Muftija dr. Mevlud ef. Dudić se sastao sa imamom i hatibom Kabe, Adburahman bin Abdulaziz es Sudeisiem, kao i ministrom hadža, dr. Bender bin Muhammed Hamza Hidžarom, tom prilikom im se zahvalio na pozivu i prenio selam od muslimana iz Sandžaka.

Muftija Dudić sastao se i sa muftijom jednistvene IZ-e Indonezije, državnim ministrom Maldiva, kao i sa islamskim učenjakom sa Al-Azhara šejh Muhamed Džibrilom, delegacijom Mauritanije, Jemena i dr.

Na sastancima je bilo riječi o položaju muslimana u državama u kojima žive.

Veliko interesovanje je vladalo za simpozijum u prilog čemu govori i činjenica da je saudijska televizija prenosila kompletan simpozijum.

Ispred BiH na simpozijumu je uzeo učešće i hfz. mr. Kenan Musić, profesor Faklulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Infotmativna služba