Allahovi gosti u zijaret i Kralju Saudijske Arabije

Image

Od 192 hadžija koji su u organizaciji i posredstvom Mešihata Islamske zajednice u Srbiji otputovali na hadž, desetorica njih, predvoðeni novopazarskim glavnim imamom Asmir ef. Crnovršaninom, u svojstvu su gostiju Kralja Saudijske Arabije.

U danima boravka u Meki, Asmir-efendija se kao predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji sastao sa predsjednikom Komisije za kraljeve goste, Abdullahom Mudlidžom, kojem je uručio prigodnu hediju.

Posebno zanimljiv bio je susret sa imamom Kabe, Abdurrahmanom Es-Sudejsijem, kojeg su u slici i riječi objavile i saudijske novine.

Ono čega će se ovih desetorica sandžačkih hadžija dugo sjećati jeste bajramski prijem i svečani ručak na dvoru kralja Saudijske Arabije, Abdullaha bin Abdulaziza u Meki, kojem su prisustvovali sa ostalim hadžijama iz cijeloga svijeta.

Infotmativna služba

Sastanak sa Abdullahom Mudlidžom

Susret sa šejhom Sudejsijem

Desetorica kraljevih gostiju