Osnovana BKZ u Hamburgu

Image

Od svih gradova i centara u Njemačkoj, rukovodstvo BKZ-a izabralo je Hamburg za osnivanje BKZ-a, prvenstveno zbog Bošnjaka koji pored svoje vjere gaje jedinstvo koje nedostaje Bošnjacima u drugim gradovima. Džemati se ne odvajaju po tome iz kojeg mjesta i koje regije dolaze, svi su jedno.

„Bošnjačka kulturna zajednica upravo traži takvo tlo. Ja znam da ovdje u Hamburgu, BKZ-a nema posla da organizira mekteb, klanjanje džuma i teravih namaza, kao i dovoðenje profesora koji će predavati o vjeri, jer vi to sa uspjehom organizirate svih ovih godina. Ali i vi znate da je potrebno pored toga da čuvamo svoj vjerski identitet u uslovima globalizacije gdje ne postoje milosti, ako želimo opstati kao vjernici moramo opstati i kao Bošnjaci to zahtjeva da očuvamo svoj kulturni i nacionalni identitet“- poručio je Bošnjacima u Hamburgu predsjednik BKZ-a dr. Admir Muratović.

Predsjednik BKZ-a za Njemačku, Suljo Džanković, naglasio je da će se BKZ-a Njemačke, zalagati za bosanski jezik, upoznavanje Bošnjaka sa bošnjačkim piscima, kasidama, kulturom, kao i jačanje veza sa maticom Bosnom i Sandžakom.

Informativna služba