Kulturnom i sportskom manifestacijom obilježen Dan Sandžaka u Švicarskoj

Image

Bošnjaci u Evropi važe za dobar, blag i milostiv narod koji čini samo dobro

Kako je i dugo najavljivano na medijima, sportskim susretima Bošnjaka u Švicarskoj – turnirom u malom fudbalu, koji je održan u prijepodnevnim satima, te manifestacijom „Dani Sandžaka“, a u organizaciji Zajednice sandžačke dijaspore u Švicarskoj je 6. decembra obilježen Dan Sandžaka.

Na turniru je učešće uzelo 16 ekipa, od kojih je prvo mjesto uzela ekipa „OneTouch“, drugo mjesto ekipa „Bosna“ i treće mjesto ekipa „Zajednica sandžačke dijaspore“. Pobjednicima turnira uručene su znatne finansijske nagrade i pehari, koje je na manifestaciji u večernjim satima uručio predsjednik Zajednice sandžačke dijaspore Mithat-ef. Mujović.

U večernjim satima na manifestaciji, okupilo se oko hiljadu Bošnjaka koji žive i rade u Švicarskoj, pretežno porijeklom iz Sandžaka, ali i Bosne i okruženja. Manifestaciji su prisustvovali zastupnici nacionalnih organizacija u toj zemlji – predsjednik Bošnjačke nacionalne fondacije u Švicarskoj Samir Vilić, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice u Švicarskoj Ernad Korać, te domaćini manifestacije predsjednik ZSD u Švicarskoj Senad Sejdović i predsjednik ZSD za Evropu Mithat-ef. Mujović.

Sandžak se nosi u Srcu ma gdje ljudi živjeli, a ovakve manifestacije su garant da se nacionalni, vjerski i kulturni identitet bošnjačkog čovjeka u tuðini neće asimilirati i izgubiti, poruka je koju su govornici poslali svojim obraćanjima.

„Mi smo poput pčela koje su otišle iz našeg lijepog sandžaka diljem svijeta. Oni koji su nas primili u svojim državama svjedoče da su Bošnjaci blag i milostiv narod. Naravno, kako poruči i moj prethodnik, mi i pored toga ne smijemo zaboraviti 100 godina zuluma koji se nad našim narodom činio. I mi ne smijemo više nikome bezrezervno vjerovati. Mi sebi ne smijemo dozvoliti da budemo neinformisani. Naše kuće moraju biti naši duhovni centri, a naše džamije mjesta gdje zajedno sa svojim roditeljima i djecom padamo Allahu na sedždu. Jer je vjera u Allaha jedina stvar koja nas je u teškim vremenima prošlosti sačuvala. Ovim ne želim nikoga da kritikujem, već želim da budemo nacija koja permanentno napreduje.“ – kazao je Mujović.

Sejdović je pozvao sve goste da postanu članovi ZSD Švicarska, te predstavio neke od narednih projekata ZSD-a, a to su popis Bošnjaka u Švicarskoj, uvoðenje nastave Bosanskog jezika u svim džematima i klubovima, te brojni drugi projekti koji će za cilj imati očuvanje identiteta i okupljanje Bošnjaka.SANA