Muslimanima se podmeće Sveti Nikola

Image

PITANJE: Obzirom da je pred nama početak Nove 2015. godine i sve ono što se čini povodom njenog dočeka, želio bih da Vas zamolim da još jednom ukažete kakav treba biti odnos vjernika prema ovom prazniku?

ODGOVOR: Allah dž.š. je čovječanstvo stvorio od jednog čovjeka i jedne žene, podijelio ljude na različita plemena i narode, učinio da se meðusobno razlikuju po svojoj vjeri, kulturi, boji kože, naciji i slično, slao im Svoje poslanike da ih upute istini i spasu, objavio im Svoje Kitabe, koji su ljudima bili putokaz i vodič za postizanje uspjeha, sreće i spasa na ovom i budućem svijetu.

Stoga, sve razlike koje postoje meðu ljudima ne treba tragično shvatati, već ih treba razumjeti kao Božji dar i milost prema čovječanstvu, kao podsticaj za meðusobno upoznavanje i zbližavanje.

Meðutim, u praksi se, nažalost, dešava drugačije. Mnogi afirmativno i pozitivno govore o razlikama meðu ljudima, njihovim kulturama, ali aktivno rade na ostvarivanju uticaja na pripadnike druge vjere, nacije, kulture, s ciljem nametanja svojih vrijednosti. Drugim riječima, postoji trajna težnja za asimilacijom onih koji su malobrojni ili nejaki da se zaštite.

Uzvišeni Gospodar je svakom narodu dao odreðene dane, ili ih je odreðeni narod sam izabrao, koji su za njega važni, kojima se raduje i na poseban način ih obilježava, te se smatra nasiljem i diskriminacijom uskraćivati pravo jednom narodu da ima i gaji svoju vjeru i kulturu, a nametati mu ono što nije njegovo, što pripada nekome drugom.

Upravo je Nova godina o kojoj govorimo jedan takav primjer.

Pripadnici različitih vjera i kultura izabrali su svoj način računanja vremena, pa tako muslimani vrijeme računaju prema lunarnom, dok kršćani to čine prema solarnom kalendaru. Jedni su za početak računanja uzeli roðenje Isa a.s. (Isusa), dok su drugi uzeli neke druge datume, a muslimani su uzeli Hidžru. Tako su pripadnici islama prije nešto više od dva mjeseca dočekali svoju Novu hidžretsku 1436. godinu, a kršćani će i drugi koji ih u tome slijede uskoro obilježiti Novu 2015. godinu od Isaovog (Isusovog) roðenja i sjetiti se svojih svetaca, tj. Svetog Nikole, koji se pojavljuje u liku Djeda Mraza kako bi ispunio želje djeci i podijelio im poklone.

Meðutim, Svetom Nikoli, tj. Djedu Mrazu se ne raduju samo kršćani i njihova djeca, već se ovom kršćanskom svecu, nažalost, raduju i brojni muslimani sa svojom djecom, ne znajući da on njima ne pripada, jer su ih u školi učili da on pripada svima, da mu se svi trebaju radovati i tražiti da im ispunjava želje, isto kao što se to čini i sa drugim vjerskim autoritetima, poput Svetog Save.

Dakle, svjesno se muslimanima, posebno njihovoj djeci u školi, podmeće ovaj kršćanski praznik kao svoj, nameće Sveti Nikola, tj. Djed Mraz kao dobročinitelj, a rezultat svega toga bude njegovo prihvatanje i poistovjećivanje sa onima kojima on pripada. Tako se dešava da i muslimani u svojim kućama kite jelke, a isto se dešava i sa njihovim čaršijama i mahalama. Uvijek se poneko postara da „dovede“ Djeda Mraza sa njegovim kočijama kako bi ga vidjela djeca i bila u prilici da se sa njim fotografišu. U zadnje vrijeme je sve više ugostiteljskih objekata koji nude da se kod njih uz muziku, igru i alkohol dočeka „najluða noć“, kako muslimani u svojim sandžačkim gradovima ne bi osjetili kompleks niže vrijednosti u odnosu na npr. Beograðane ili Novosaðane.

Imajući u vidu da je svaki čovjek najprije odgovoran za sebe i svoju porodicu, svako je dužan poduzeti mjere zaštite koje su njemu dostupne kako bi sačuvao sebe i svoju porodicu od napuštanja svoje i prihvatanja tuðe vjere.

Stoga, iskrenim muslimanima nije mjesto u kafanama, restoranima, niti na trgovima gdje se uz muziku, alkohol i nemoral dočekuje Nova godina. Djeda Mrazu, njegovim kočijama i poklonima nije mjesto u našim domovima. Naše kuće nisu prostor koji se ukrašava jelkama i svjetiljkama, već njihov ukras je naš namaz, zikr i Kur'an, a sve pomenuto pripada našim komšijama i mi to trebamo znati, poštovati i njima čestitati.

PITANJE: Veliki broj muslimana u svijetu 12. rebiu-l-evvel, koji ove godine pada u petak 2. januara 2015. godine, obilježava kao dan sjećanja na roðenje Poslanika a.s. tako da se održavaju posebne manifestacije i programi. Da li propisima i sunnetom Poslanika a.s.?

ODGOVOR: Rebiu-l-evvel je mjesec roðenja Muhammeda a.s., posljednjeg Allahovog poslanika, kojeg je poslao iz milosti prema ljudima, da ih izvede iz propasti, tame i zablude na pravi put, da ljudima pokaže kako se postiže sreća i uspjeh na ovom i budućem svijetu i bude im uzor u životima.

Poslanik a.s. nije kao svaki drugi običan čovjek koji se rodio, živio odreðeni vremenski period i preselio sa ovoga svijeta da bi se posebno sjećanje na njega i njegov život smatralo diskutabilnim sa aspekta Šeriata. Upravo suprotno – Uzvišeni Allah ga je poslao s ciljem da preko njega pokaže kako da ljudi žive na ovome svijetu, da im bude primjer, te je stoga sjećanje na Poslanika a.s. i sve što se tiče njegovog života, prije i u toku poslaničke misije, nešto što je pozitivno i korisno, a sve što je takvo ne može biti zabranjeno, već dozvoljeno i poželjno.

Ono što se postiže manifestacijama i programima koji se pripremaju i realiziraju ovim povodom jeste da se velikom broju ljudi omogući da saznaju nešto više o Poslaniku a.s., da ga se prisjete, jer ogroman broj ljudi zbog svog načina života i preokupacije obavezama često zaboravi šta je stvarni smisao i cilj života na ovome svijetu.

Stoga su programi sačinjeni od učenja odlomaka iz Kur'ana, citata iz sunneta Poslanika a.s., upoznavanja sa najznačajnijim detaljima iz njegovog života ili recitovanja odlomaka Mevluda u kojem je opisan život Poslanika a.s. od općih prilika prije njegovog roðenja, samog roðenja, poslaničke misije sa posebnim apostrofom na pojedine detalje, kao što je slučaj sa Mi'radžom, pa sve do preseljenja Poslanika a.s. od velikog značaja za ljude.

Ono što je činjenica jeste da u svemu postoji pretjerivanje od pojedinih ljudi, pa i u ovome. Meðutim, postupci pojedinaca koji čine nešto što je zabranjeno ne mogu biti razlog da se sve što je korisno i dobro zabrani i žrtvuje pod izgovorom sprječavanja zloupotreba.

VAŠA PITANJA ŠALJITE NA:

Islamska zajednica u Srbiji

( Vjersko-prosvjetna služba )

Gradska 1, 36 300 Novi Pazar

e-mail:vps@verat.net

Glas islama 261, strana 18, Rešad ef. Plojović