Profesorica Agović posjetila džemat u Hamburgu

Image

U nedjelju, 18.januara 2015.godine, profesorica Islamske vjeronauke Mersada Nuruddina Agović posjetila je bošnjački džemat u Hamburgu u Njemačkoj, te održala predavanje za žene na temu ,,Islamska porodica kao čuvar harmonije društva”.

Džemat Islamske zajednice Bošnjaka u Hamburgu je, inače, jedan od najvećih džemata u Njemačkoj i broji preko 400 domaćinstava. U njemu se redovno odrzavaju predavanja, druženja, promocije i brojne akcije humanitarnog i socijalnog karaktera. Mnogi njegovi članovi su članovi Bošnjačke kulturne zajednice u Njemačkoj.

Organizatori ovog druženja bili su imam džamije u Hamburgu Halim ef. Alibašić, predsjednik BKZ DEU Suljo ef. Džanković i predsjednik bošnjačke omladine džemata u Bremenu Armin Æatović. Uvodnu riječ je imala džematlijka Sabina Smaješević koja je najavila gošću.

,,O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre…” (Et- Tahrim, 6) – počela je izlaganje Agović Kur'anskim ajetom – ,,Uspješna islamska porodica je najjači stub društva. Harmonija koja se uspostavi u porodici može da se prenese dalje na društvo i bude mu od koristi, ali od glave porodice koja nije uspostavila red u svojoj vlastitoj porodici, ne očekuje se da uspije zavesti taj red van porodice.”

Profesorica Agović je u svrhu tumačenja razloga za uspostavljanje braka navela ajet ,,On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri.” (El-A'raf). Govorila je oprimjerima lijepog i ružnog postupanja muževa prema ženama i obrnuto, ženi kao majci, supruzi, kćerki, odgajateljici, učiteljici, mudžahidi, razlozima uspona i padova u brakovima i dr.

Profesorica Nuruddina je ukazala na poseban znacaj u posvećivanju pažnje članovima porodice i razgovora sa njima, danas u vrijeme prenaglašene internet komunikacije, te na opasnost otuðivanja jednih od drugih i podvukla poznati životni moto mu'mina:

Učini od sebe maksimum, pa se pouzdaj u Allaha dž. š.

SANA