porodica hasanovicHajrat u Dubnici. Priča koja lomi srca. Priča o majci koja jedina nije otpisala sina. Bio je, kažu, lijep ko lutka, da ljepšeg nije bilo. Danas vezan za pelene I majku. I nas I Vas!