Sandžački mu’temiri u Mekki

Grupa sandžačkih mutemira koja ovih dana boravi u državi dva harema je u četvrtak (21. 09. 2023) uspješno obavila sve obrede umre bez ikakvih poteškoća. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji, kao...