Roditeljske obaveze

resad plojovic-profil_125x146„Kome se rodi dijete, pa mu se prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, dijete neće oboljeti od padavice“

PITANJE: Jedan naš čitalac kaže:“ Nedavno sam dobio dijete, a kao što znate, naš kraj je pun nekakvih običaja koji se prenose sa koljena na koljeno, da ne kažem sujeverja, jer mi je to dvoje teško razdvojiti. Pošto je dijete došlo na ovaj svijet, hvala dragom Allahu, naravno da su počeli savjeti sa raznih strana: tetki, strina, komšinica, kako se ne smije ovo, kako se ne smije ono… Molio bih Vas da me posavetujete šta je ispravno po našoj vjeri činiti, jer mi je to najvažnije, a običaje za koje ne znam razlog ne želim da primjenjujem.

ODGOVOR: Puno je roditelja koji se nađu u ovakvoj ili sličnoj situaciji, a dosta je i onih koji zbog lične neupućenosti i nepoznavanja propisa vjere poslušaju “savjete” koji im se upute, a tiču se djeteta, jer je roditelj po ovom pitanju najslabiji, tj. najosjetljiviji i u cilju “zaštite” djeteta vrlo često čini sve što mu se kaže. Kako postupiti?

Shodno propisima naše čiste vjere islama, osoba-roditelj kojoj Allah podari dijete obavezna je ispuniti svoje dužnosti prema novorođenčetu, a tih dužnosti ima nekoliko. U jednom hadisu Poslanik a.s. spominje pet fundamentalnih – osnovnih dužnosti roditelja prema djetetu i kaže:

“Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu nadjene lijepo islamsko ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči pismenosti, plivanju i vještinama zaštite svoga života i vjere, da ga izdržava imovinom zarađenom na halal način i da ga oženi, odnosno, ako je kćerka, da je uda, kada dođe vrijeme za to.”

Dakle, prva dužnost roditelja jeste da mu odabere lijepo muslimansko ime, jer ime prati čovjeka od rođenja kroz cijeli život, a potom i poslije smrti, u kaburu, ali i na Sudnjem danu. Zato Poslanik a.s. podstiče roditelje da odaberu najljepše ime za svoje dijete: “Dajte djeci lijepa islamska imena, jer ćete se i u Džennetu po njima zvati.”

Posebno treba biti pažljiv, ozbiljan i odgovoran prilikom odabira pojedinih imena čije su težina i značenje u islamu posebno veliki, kao na primjer ime Muhammed, jer je to ime Allahovog Poslanika kojeg je poslao iz milosti prema svjetovima, tako da kada se djetetu nadjene ovo ime, ili nekog drugog Allahovog poslanika, ili ime koje je izvedeno od Allahovih dž.š. lijepih imena, onda se mora voditi računa prilikom obraćanja tom djetetu da se ono pretjerano ne grdi, što roditelji znaju često činiti, posveti posebna pažnja kako bi, kada odraste, bilo dostojno nošenja imena koje asocira na Allahova dž.š. odabrana stvorenja.

S druge strane, mnogobrojni su primjeri iz Sunneta iz kojih se jasno vidi da je Poslanik a.s. zabranjivao da se djeci daju neislamska imena i imena ružnih značenja, pa tako kada bi Poslaniku došao kakav čovjek ružnog imena, koje mu se nije dopadalo, on bi to ime zamijenio ljepšim.

Poslanik a.s. kaže: “Kome se rodi dijete, neka mu prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho.”

Takođe, Poslanik a.s. kaže da ono dijete kome se prouči ezan i ikamet prilikom davanja imena neće bolovati od jedne veoma opasne bolesti:

“Kome se rodi dijete, pa mu se prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, dijete neće oboljeti od padavice.”

Druga obaveza roditelja jeste odgoj djeteta. Poslanik a.s. kaže: “Ne može čovjek ništa vrjednije i bolje ostaviti svome djetetu od lijepog islamskog odgoja.” Takođe kaže:

“Poučavajte (svoju djecu) znanju, jer je doista u tom poučavanju veliko dobro; traženje znanja je ibadet, ponavljanje naučenog je tespih – slavljenje Allaha, potraga za znanjem je trud na Allahovom putu – džihad, znanje je približavanje Allahovoj milosti, a poučavanje drugog ko ne zna je sadaka.”

Prenosi se da je Poslanik a.s. savjetujući Ibn Abbasa r.a. rekao: “O dječače, naučit ću te slijedećem: Čuvaj Allaha, pa će On tebe čuvati; traži Allaha, naći ćeš Ga ispred tebe; kada se obraćaš, obraćaj se Allahu; kada tražiš pomoć, traži je od Allaha; znaj da se čitav svijet sakupi da ti učini neko dobro, ne može ti učiniti, osim ako je to Allah odredio, i da se cio svijet sakupi da ti naškodi, ne može ti naškoditi, osim ako ti je Allah odredio.” (Tirmizi )

O stepenu obaveznosti klanja kurbana nakon rođenja djeteta postoje različita mišljenja među islamskom ulemom, od onih koji ga smatraju pritvrđenim sunnetom, preko onih koji akiku tretiraju dozvoljenim ili poželjnim postupkom – mustehabom. Međutim, može se zaključiti da je klanje akike poželjno, tj. bolje ga je učiniti nego ne učiniti, za roditelje koji su u mogućnosti, jer se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. takođe rekao: “Za (život) svakog novorođenog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovom rođenju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa.” (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi)

Propisi koji se odnose na meso ovog kurbana isti su kao propisi običnog kurbana, tj. Može se raspodijeliti na tri dijela: rodbini, komšijama i sirotinji, ali se može i u potpunosti podijeliti u humanitarne svrhe, tj. donirati za potrebe humanitarnih vakufskih kuhija, ili za potrebe ishrane učenika Medrese, kao što se može pripremiti i iskoristiit da se njime počaste rodbina i prijatelji.

Od obaveza roditelja prema muškom djetetu jeste i obrezivanje ili sunećenje. Poslanik a.s. kaže: “Pet djela se ubrajaju u vjersku tradiciju – sunnet Allahovih poslanika: sunećenje muške djece, brijanje stidnih mjesta, skraćivanje brkova, rezanje nokata i brijanje dlaka ispod pazuha.”

Što se tiče vremena kada je najbolje izvršiti ovaj propis, lično nisam naišao na vrijeme koje se preferira ili kojem se daje prednost, tako da to može biti bilo koje vrijeme, uz preporuku da to bude što prije, dok je dijete manje, kako bi sa što manje straha podnijelo ovaj propis i kako bi se on što prije izvršio, jer pored vjerskog aspekta i značaja, obrezivanje ima i svoju medicinsku, tj. zdravstvenu dimenziju i važnost, tako da savjetujem roditeljima da se, u konsultaciji sa povjerljivim ljekarima muslimanima, nađe najpovoljnije vrijeme za obavljanje ovog propisa, što bi moglo biti između 4. i 7. godine, ili najdalje do 10. godine djeteta, jer nakon toga se povećavaju strahovi i stresovi kod djece, koji mogu ostaviti teže posljedice.

Što se tiče ostalih obaveza, tj. školovanja djece, podučavanja raznim vještinama samoodbrane i zaštite, njihovom podsticaju na brak kada za to dođe vrijeme i pomoć prilikom izbora bračnog druga, svakako da se smatraju važnim obavezama roditelja koje ne smije zanemariti, jer se njima omogućava da dijete postane stabilna, slobodna i kompletna ličnost, bez kompleksa i strahova koji ga mogu sputavati u životu, međutim, ovom prilikom o njima neću detaljno govoriti.

Vaša pitanja šaljite na:

Islamska zajednica u Srbiji

Vjersko-prosvjetna služba

Gradsjka1, 36300 Novi Pazar

e-mail: vps@verat.net

Glas islama 262, strana 20, Rešad-ef. Plojović