Preko 700 polaznika u Školi Kur'ana Časnog u Novom Pazaru

SKOLA KURANA NOVI UPIS (7)Na redovnoj mješečnoj sjednici koordinatora Škole Kur'ana Časnog održanoj 05.03.2014. godine analizirani su rezultati rada svih 20 odjeljenja Škole Kur'ana Časnog širom Sandžaka i dijaspore. Hvala Uzvišenom Allahu (s.w.t.) nastavni podaci i brojčano stanje polaznika u svim odjeljenjima su jako ohrabrujući.

Ono što je ostalo upečatljivo za odjeljene Škole Kur'ana Časnog u Novom Pazaru jeste to da je broj polaznika u stalnom porastu, i da je u mjesecu februaru broj polaznika po prvi put prešao brojku od sedam stotina.

Zahvalni smo Uzvišenom Allahu (s.w.t.) na svim blagodatima kojima obasipa ovu i sve ostale ustanove Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. A nakon toga zahvalni smo i roditeljima naše djece na tome što nam vjeruju i što su nam povjerili svoju djecu na emanet i čuvanje. Emanet toga da ih podučimo Kur'anu i ostalim islamskim vrijednostima.

Nadamo se da će uz Allahovu (s.w.t.) pomoć ova djeca sjutra biti ponos svojih roditelja, ponos svoje zajednice i čitavog bošnjačkog naroda. Allah (s.w.t.) da nagradi svakim hajrom sve one koji na bilo koji način pomažu rad ove hairli ustanove. Amin !!!

Škola Kur'ana Časnog