Škola Kur'ana Časnog

SKOLA KURANA NOVI UPIS (6)Približava se peta godišnjica postojanja mubarek ustanove

O Školi Kur'ana Časnog nije lahko pisati niti govoriti, iz bojazni da se ne može u potpunosti opisati njena vrijednost i značaj. Škola Kur'ana Časnog, sa sjedištem u Novom Pazaru, je odgojno-obrazovna ustanova Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Počela je sa radom u aprilu 2010. godine. Njeno osnivanje značilo je prekretnicu i potpuno novu stranicu u historiji bošnjačkog naroda na ovom području. Za vrlo kratko vrijeme postala je ogromna i jako uspješna ustanova sa preko 2.000 polaznika koji trenutno pohađaju Školu, podijeljenih u dvadeset departmana širom Sandžaka i dijaspore.

Sa ponosom ističemo činjenicu da Škola Kur'ana Časnog ima preko dvije stotine djece koja znaju napamet Amme džuz (dvadeset stranica) i na desetine njih koja su, do sada, memorisala preko pet džuzeva. Većina naših polaznika je u Školi Kur'ana od samog početka njenog rada tako da možemo reći da ona praktično odrastaju i sazrijevaju u skladu sa istinskim vrijednostima u okviru Škole Kur’ana Časnog.

Mi smo svjesni činjenice da je u Sandžaku bilo vremenskih perioda u kojima je živio veliki broj hafiza, nakon čega je došlo do izvjesne dekadence koja se odrazila na tom planu, tako da je hifz kod nas doskora bio rijetka tema za razgovor. To je razumljivo ukoliko se uzme u obzir stanje u kome se živjelo.

Plemeniti Gospodar nam je, iz Svoje milosti, propisao opstanak na ovim prostorima, kao što nam je propisao i borbu protiv stogodišnjeg mraka neslobode i raznih oblika ugrožavanja Allahovih dž.š. riječi i njenih sljedbenika. Međutim, nijednog trenutka nije nas ostavio bez Svoje pomoći. Osnažio nas je i ojačao mnogo čime, čega ranije nije postojalo, od dječjih vrtića do Univerziteta, s posebnim draguljom koji se Škola Kur'ana Časnog zove.

O Školi Kur'ana Časnog nije lahko pisati niti govoriti, iz bojazni da se ne može u potpunosti opisati njena vrijednost i značaj. Škola Kur'ana Časnog, sa sjedištem u Novom Pazaru, je odgojno-obrazovna ustanova Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Počela je sa radom u aprilu 2010. godine. Njeno osnivanje značilo je prekretnicu i potpuno novu stranicu u historiji bošnjačkog naroda na ovom području. Za vrlo kratko vrijeme postala je ogromna i jako uspješna ustanova sa preko 2.000 polaznika koji trenutno pohađaju Školu, podijeljenih u dvadeset departmana širom Sandžaka i dijaspore. O vrijednosti i važnosti ove ustanove najbolje svjedoče rezultati i uspjesi koje Škola Kur'ana Časnog niže od samog početka svog rada.

Predavači i muhafizi koji rade u Školi poznati su sandžački hafizi, eminentne ličnosti, prepoznatljivi u narodu kao osobe sa uzornim ponašanjem, a svakako da je vrhunac misije svakog muhafiza ponizno služenje Knjizi Uzvišenog Gospodara.

Za nepunih pet godina svoga rada, Škola Kur'ana Časnog je iznjedrila dvadeset i pet hafiza, što muškaraca, što žena. Pored njih, na stotine osoba je prošlo i prolazi kroz obrazovni sistem ove Škole, uspješno savladavajući tečno čitanje i ispravno učenje Allahove dž.š. knjige. Polaznici naše Škole su osobe svih starosnih dobi – od onih najmlađih, do najstarijih kandidata. Budući da je pohađanje Škole Kur'ana Časnog idealna prilika da se nauči i nadoknadi ono što su mnogi naši Bošnjaci propustili u mladosti, ne zbog toga što nisu željeli ili nisu imali kapaciteta, već zbog uvjeta u kojima se živjelo, narod je prepoznao kvalitet našeg rada i primjetan je stalni porast novih kandidata u svakom upisnom roku.

Otvaranje odjeljenja Škole Kur'ana Časnog rezultiralo je povećanjem duhovne svijesti kod stanovnika ovog područja, a departmani u dijaspori još jednom dokazuju želju našeg naroda da se, bez obzira na kom mjestu živjeli, trude da njihova djeca budu odgajana u okrilju Kur'ani Kerima.

Što se tiče učenja Kur’ana napamet, Škola Kur'ana Časnog se trudi da podstakne što veći broj polaznika da počnu sa procesom hifza, tako da je broj onih koji uče Kur’an napamet na zavidnom nivou, demonstrirajući svoje znanje i pokazujući zapažene rezultate na mnogim regionalnim, međunarodnim i svjetskim takmičenjima.

Poslanik s.a.w.s. u mnogobrojnim hadisima ističe činjenicu da će njegov ummet biti u hajru sve dok svoju djecu budu podučavali Kur'anu. Rukovođeni ovim savjetima, sa željom da u što većoj mjeri slijedimo sunnet Resulullaha s.a.w.s., u Školi Kur'ana Časnog se posebna pažnja posvećuje dječjim grupama. Upravo ta odjeljenja mališana predstavljaju pokretačku snagu naše Škole.

S ponosom ističemo činjenicu da Škola Kur'ana Časnog ima preko dvije stotine djece koja znaju napamet Amme džuz (dvadeset stranica) i na desetine njih koja su, do sada, memorisala preko pet džuzeva. Većina naših polaznika je u Školi Kur'ana od samog početka njenog rada tako da možemo reći da ona praktično odrastaju i sazrijevaju u skladu sa istinskim vrijednostima u okviru Škole Kur’ana Časnog. Upravo ove činjenice nam daju za pravo da se nadamo da će Škola Kur'ana Časnog iznjedriti generacije ljudi koji će na najispravniji način djelovati na ovim prostorima.

Radni prostor u Školi Kur'ana Časnog čine prostorije koje su opremljene po najsavremenijim standardima, ali u duhu tradicije, gdje se nije zapostavio princip halke i okupljanja učenika oko muhaffiza. Škola posjeduje kombi vozila za prijevoz djece, što umnogome olakšava kandidatima da redovno i bezbjedno dolaze na nastavu.

Pored obrazovnog programa, Škola Kur'ana Časnog ima i mnoštvo vannastavnih aktivnosti, kao što su: organizovanje čestih izleta i sportskih susreta za njene polaznike, organizovanje predavanja, tribina, sijela, iftara, mukabela… Također, polaznici Škole Kur'ana putem hrane, odjeće i obuće često učestvuju u pomaganju siromašnih porodica u okolini. U svim ovim akcijama Škola uvijek učestvuje ustupajući svoja vozila za spomenute svrhe.

Pored postojećih departmana Škole Kur'ana Časnog, podnose se zahtjevi za otvaranje novih odjeljenja na različitim lokacijama, što će se, uz Allahovu dž.š pomoć, i ostvariti, jer je cilj ove ustanove da mogućnost izučavanja Kur'ani Kerima bude pružena svima.

Polako se približava i peta godišnjica postojanja ove mubarek institucije i tim povodom će biti upriličena svečanost, koja će ujedno biti i promocija novih bisera naše zajednice – novih hafiza Allahove Knjige.

Iskrenost nijeta je najbitnija u svakom postupku i projektu, a po rezultatima koje Škola Kur'ana Časnog pruža i po bereketu koji je donijela, nadati se je da je ovo ustanova koja je osnovana sa najispravnijim motivom koji može postojati, a to je uzdizanje Allahove dž.š riječi. Intencije i ciljevi Škole Kur'ana Časnog su jasni, uz naravno upućivanje dove Gospodaru da svaka kuća u Sandžaku ima svog hafiza ili makar vrsnog učača Kur'ani Kerima. Molim Allaha dž.š. da ojača Školu Kur'ana Časnog i da učini Kur'an vječitom inspiracijom i motivacijom iz koje će naš narod crpiti snagu i nadu. Molim Svevišnjeg Gospodara da iz nje uvijek izbija nur Njegovog rahmeta!

Hfz. Šemsa Dacić, Obrazovanje, Glas islama 263, strana 10